Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnejSprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnejW dniach od 15 września do 25 września 2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyło się szkolenie o nazwie: Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej. W szkoleniu wzięło udział 13 osób. Zajęcia w ilości 54 godzin dydaktycznych były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40, 28 -400 Pińczów.

Celem szkolenia, które zakończyło się egzaminem wewnętrznym było nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych na stanowisku sprzedawcy z wykorzystaniem urządzeń komputerowych i kas fiskalnych.

W terminie od 01 lipca do 10 lipca 2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, odbyło się szkolenie teoretyczne pn. „Opiekun/ka osoby i niepełnosprawnej”. W szkoleniu wzięło udział 7 osób. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia odbywały się Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40, 28 -400 Pińczów oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5, 28 -400 Pińczów, w ilości 48 godzin dydaktycznych. W trakcie zajęć teoretycznych prowadzony był: wywiad problemowy, dyskusja dydaktyczna, metodą przypadków, praca w grupie.

Tematyka zajęć teoretycznych:

 • Struktura organizacyjna – regulamin i obowiązki opiekuna,
 • Cechy opiekunki i współpraca ze środowiskiem,
 • Postępowanie w przypadku choroby – higiena chorego,
 • Zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza,
 • Zasady żywienia – rodzaje diet,
 • Postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka,
 • Postępowanie w okresie zdrowienia,
 • Postępowanie w przypadku choroby zakaźnej,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Czuwanie i pomoc dla umierającego,
 • Wiadomości o lekach.

Tarnowskie Góry - wyjazd integracyjnyW dniu 30 sierpnia 2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli udział w działaniu środowiskowym - wyjeździe integracyjnym do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Zwiedzanie Kopalni Srebra odbyło się w podziemnych korytarzach położonych ponad 40 m. pod powierzchnią ziemi. W Kopalni przez cały rok panuje stała temperatura ok. 10 C. Zwiedzanie kopalni trwało około 90 minut. Oprócz podziemnych korytarzy na powierzchni znajduje się muzeum oraz Skansen Maszyn Parowych. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Po drodze do Kopalni uczestnicy wyjazdu zwiedzili również ruiny zamku Ogrodzienieckiego we wsi Podzamcze, które należą do najlepiej zachowanych ruin zamków w Polsce. Beneficjenci zwiedzili także Park Miniatur znajdujący się przy zamku. W Parku można było zobaczyć Szlak Orlich Gniazd w skali 1:25 rozciągający się od Krakowa, aż po Częstochowę. Makiety zamków i warowni odtworzone zostały zgodnie z prawdą historyczną.

W dniach od 05.07.2014r. do 06.07.2014r. oraz od 12.07.2014r. do 13.07.2014r. w sali Muzeum Regionalnego w Pińczowie, w ramach projektu odbyły się warsztaty mediacji. W zajęciach wzięło udział 20 BO.

Program szkolenia:

I. Blok zajęć

 1. Relacje międzyludzkie:
  - co łączy ludzi
  - źródła nieporozumień
  - wprowadzenie pojęcia: konflikt
 2. Konflikt jako zjawisko społeczne:
  - fazy konfliktu
  - zachowania ludzi wobec konfliktu
 3. Konstruktywne rozwiązanie konfliktów:
  - wprowadzenie pojęć: mediacji, negocjacji, arbitrażu.

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych W dniach od 16.06.2014r. do 24.06.2014r. w sali Muzeum Regionalnego w Pińczowie, w ramach projektu odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i uczestniczyło w nich 20BO.

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Program szkolenia:

Wprowadzenie do zagadnień komunikacji międzyludzkiej

 1. Przedstawienie prowadzących i uczestników. Rozmowa o oczekiwaniach dotyczących tego warsztatu oraz wyjaśnienie celów spotkania.
 2. abawy integracyjne mające na celu lepsze poznanie się uczestników oraz zbudowanie klimatu współpracy.
 3. Praca w grupach: co łączy uczestników( cechy wspólne grupy ) oraz co różnicuje każdego na tle jego grupy.
 4. Komunikacja interpersonalna /Rodzaje komunikacji –werbalna i niewerbalna-wykład i dyskusja.

Warsztaty AutoprezentacjiW dniach od 08.05.2014r. do 09.05.2014r. w miejscowości Wymysłów, „Dworek na Wymysłowie”, w ramach realizowanego projektu odbył się warsztat autoprezentacji. Prowadzony był przez psychologa i wzięło w nim udział 20 Beneficjentów Ostatecznych.

 

Cel szkolenia

Celem warsztatu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji. Zapoznanie i nauczenie się podstawowe ćwiczenia dykcyjnych, emisyjnych i rozluźniających, uświadomienie znaczenie własnego wyglądu i sposobu prezentacji podczas rozmowy o staż, pracę itp.