Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

W dniach od 05.07.2014r. do 06.07.2014r. oraz od 12.07.2014r. do 13.07.2014r. w sali Muzeum Regionalnego w Pińczowie, w ramach projektu odbyły się warsztaty mediacji. W zajęciach wzięło udział 20 BO.

Program szkolenia:

I. Blok zajęć

 1. Relacje międzyludzkie:
  - co łączy ludzi
  - źródła nieporozumień
  - wprowadzenie pojęcia: konflikt
 2. Konflikt jako zjawisko społeczne:
  - fazy konfliktu
  - zachowania ludzi wobec konfliktu
 3. Konstruktywne rozwiązanie konfliktów:
  - wprowadzenie pojęć: mediacji, negocjacji, arbitrażu.

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych W dniach od 16.06.2014r. do 24.06.2014r. w sali Muzeum Regionalnego w Pińczowie, w ramach projektu odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i uczestniczyło w nich 20BO.

Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Program szkolenia:

Wprowadzenie do zagadnień komunikacji międzyludzkiej

 1. Przedstawienie prowadzących i uczestników. Rozmowa o oczekiwaniach dotyczących tego warsztatu oraz wyjaśnienie celów spotkania.
 2. abawy integracyjne mające na celu lepsze poznanie się uczestników oraz zbudowanie klimatu współpracy.
 3. Praca w grupach: co łączy uczestników( cechy wspólne grupy ) oraz co różnicuje każdego na tle jego grupy.
 4. Komunikacja interpersonalna /Rodzaje komunikacji –werbalna i niewerbalna-wykład i dyskusja.

Warsztaty AutoprezentacjiW dniach od 08.05.2014r. do 09.05.2014r. w miejscowości Wymysłów, „Dworek na Wymysłowie”, w ramach realizowanego projektu odbył się warsztat autoprezentacji. Prowadzony był przez psychologa i wzięło w nim udział 20 Beneficjentów Ostatecznych.

 

Cel szkolenia

Celem warsztatu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji. Zapoznanie i nauczenie się podstawowe ćwiczenia dykcyjnych, emisyjnych i rozluźniających, uświadomienie znaczenie własnego wyglądu i sposobu prezentacji podczas rozmowy o staż, pracę itp.

W dniach od 11.03.2014r. do 24.04.2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się zajecia z zakresu doradztwa zawodowego w których uczestniczy 20BO.

Indywidualne spotkania mają na celu określenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu. Podczas spotkania trwającego dwie godziny lekcyjne uczestnicy projektu rozmawiają z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określają wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starają się odkrywać swoje możliwości i określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas rozmów z Uczestnikami projektu doradca zawodowy określa wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.

Spotkania odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Złota 7. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony poczęstunek oraz objęci są ubezpieczeniem NW.

W dniach od 11.03.2014r. do 24.04.2014r. w gabinecie kosmetycznym „Looksus”, Pińczów, ul. Podemłynie 14, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się porady z wizażu dla 20 BO . W ramach porad każdy BO ma zagwarantowaną dwugodzinna wizytę w salonie kosmetycznym. Wizyta obejmuje podstawowe zabiegi np. oczyszczanie twarzy, regulacja brwi itp. , udzielane są także wskazówki:

I. Analiza kolorystyczna

 1. Określenie przynależności kolorystycznej konkretnej osoby

II. Stylizacja twarzy

 1. Skuteczne korygowanie mankamentów cery
 2. Podstawowe zasady dbania o cerę oraz nauka prawidłowego makijażu

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE W 2014 ROKU POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów, doradztwa, szkoleń itp.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie lub u terenowych pracowników socjalnych do dnia 31 stycznia 2014r. Spośród złożonych zgłoszeń w procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa BO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!