Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

W dniu 26 maja 2015r. W sali Muzeum Regionalnego w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2a uczestnicy Projektu wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny. W czasie zajęć poruszano między innymi kwestie:

 1. Właściwej oceny zagrożeń i bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia;
 2. Zasady wzywania służb ratowniczych; ocena podstawowych funkcji życiowych;
 3. Prowadzenie resuscytacji BLS u dorosłych i u dzieci;
 4. Zadławienie – postępowanie; pozycja boczna bezpieczna – zastosowanie;
 5. Oparzenia – podział, objawy i postępowanie;
 6. Krwotoki - podział, objawy i postępowanie;
 7. Złamania, skręcenia, zwichnięcia – podział, objawy i postępowanie;
 8. Urazy głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej – objawy, zagrożenia i zasady postępowania;
 9. Podstawy anatomii i fizjologii układu krwionośnego, oddechowego i nerwowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na postępowanie w stanach zagrożenia życia (zawał serca, padaczka cukrzyca);

Podczas szkolenia zaprezentowano sposoby udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem specjalisty każdy mógł przećwiczyć określone czynności np. wykonać opatrunek medyczny, itp . Na zakończenie Uczestnicy Projektu otrzymali apteczki medyczne. Beneficjentom zapewniono w czasie zajęć catering.

W dniach od 28.04.2015r. do 29.04.2015r. w miejscowości Wymysłów, „Dworek na Wymysłowie”, Wymysłów 17, 28-404 Kije, w ramach projektu odbył się Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadził psycholog i wzięło w nim udział 10 osób.

 Trening kompetencji i umiejętności społecznych Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Cel zajęć:

 • uczestnicy doskonalili swoje kompetencje komunikacyjne;
 • rozpoznawali podstawowe emocje, ekspresję emocji u innych, mają lepszy kontakt ze swoim ciałem;
 • nauczyli się dostrzegać związek własnych stanów somatycznych z przeżyciami emocjonalnymi, co pomoże im lepiej kontrolować własne emocje;
 • uczestnicy nauczyli się asertywnie wyrażać własne potrzeby, asertywnie odmawiać oraz szanować granicę innych ludzi;
 • poznali jak budować swój pozytywny wizerunek; zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom wpływu ich sposobu mówienia i postawy ciała na to, jak są odbierani przez innych

W dniach 7,14,21 marca 2015r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” w sali Muzeum Regionalnego odbywają się warsztaty z mediacji.

Zajęcia dla 10 uczestników prowadzone są metodami aktywnymi: ćwiczenia, symulacje, dyskusje, praca w małych grupach, uczenie przez doświadczenie i w odwołaniu do doświadczeń uczestników.

Zajęcia podzielone tematowo, każdy dzień to inny sposób prowadzenia negocjacji i rozwiązywania danego problemu.

Warsztaty z mediacji Warsztaty z mediacji

Dzień I

 1. Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów;
  - wprowadzenie pojęcia : mediacji;
  - cele mediacji;
  - rola mediatora;
  - przebieg procesu mediacyjnego.
 2. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów;
  - negocjacje, techniki negocjne;
  - asertywność.
  - arbitraż.
 3. Wprowadzenie pojęcia konfliktu- jako zjawiska społecznego
  - źródła nieporozumień;
  - fazy konfliktu.

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbył się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W zajęciach uczestniczyło 10 beneficjentek.

Indywidualne spotkania miały na celu wstępne określenie predyspozycji zawodowych uczestniczek projektu. Podczas spotkania trwającego dwie godziny lekcyjne BO rozmawiali z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określili wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starali się odkrywać swoje możliwości, określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas rozmów z Uczestnikami projektu doradca zawodowy określił wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.

Spotkania odbywały się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE W 2015 ROKU POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia swoich umiejętności oraz aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów, doradztwa, szkoleń itp.

W dniu 05 grudnia 2014r. uczestnicy projektu wraz z osobami zależnymi wzięli udział w spotkaniu świąteczno – edukacyjnym, które odbyło się w pomieszczeniach Muzeum Regionalnego w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2a.

W czasie spotkania Beneficjenci wzięli udział w dwugodzinnej prelekcji z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny, który zaprezentował sposoby udzielania pierwszej pomocy.

Beneficjenci pod okiem specjalisty mogli wykonać opatrunek medyczny oraz przećwiczyć akcję reanimacyjną.