Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

Florystyka i aranżacja terenów zielonychW dniach od 12.09.2012r. do 24.09.2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyło się szkolenie o nazwie: Florystyka i aranżacja terenów zielonych. W szkoleniu wzięło udział 9 osób. Zajęcia w ilości 70 godzin dydaktycznych były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia teoretyczne odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

 

 

Tematyka zajęć teoretycznych:

 1. Anatomia i fizjologia roślin
 2. Sposoby utrwalania materiału roślinnego
 3. Artykuły dekoracyjne
 4. Wiązanki dekoracje okolicznościowe
 5. Florystyka ślubna
 6. Kompozycje z roślin suchych
 7. Kompozycje z roślin sztucznych i preparowanych
 8. Aranżacja sklepu i wystaw okiennych
 9. Zasady bezpiecznej pracy
 10. Wiadomości z botaniki i uprawa gleby
 11. Urządzanie i pielęgnacja ogrodów
 12. Mechanizacja prac ogrodniczych

Kurs AutoprezentacjiW dniach od 19.07.2012r. do 20.07.2012r. w miejscowości Krzyżanowice, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Zacisze”, w ramach realizowanego przez MGOPS projektu odbył się kurs autoprezentacji, prowadzony przez psychologa.

Cel szkolenia

Celem kursu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji. Uświadomienie uczestnikom wpływu sposobu mówienia i postawy na to, jak są odbierani przez pracodawcę i otoczenie. Ćwiczenia dykcji, emisji głosu oraz mowy ciała są pomocne dla osób mających kłopoty z występami publicznymi.

Wyjazd integracyjno – edukacyjnyW dniu 9 czerwca 2012r. Beneficjenci Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli udział w działaniu środowiskowym - wyjeździe integracyjno - edukacyjnym do Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Impreza prowadzona była przez doświadczonego przewodnika. Wszystkim osobom zapewniono ubezpieczenie NW, wyżywienie oraz wiele atrakcji.

W drodze do Wesołego Miasteczka uczestnicy wyjazdu zwiedzili również ruiny zamku „Ogrodzieniec” w Podzamczu, a także Pustynię Błędowską (punkt widokowy „Dąbrówka” pod miastem Klucze).

Trening podstawowych kompetencji społecznych.W dniach od 22.05.2012r. do 23.05.2012r. w miejscowości Krzyżanowice, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Zacisze” w ramach projektu odbył się Trening podstawowych kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego psychologa

Program przedstawiał się następująco:

I. Blok zajęć: Wprowadzenie do zagadnień komunikacji międzyludzkiej
1. Przedstawienie prowadzącego i uczestników, rozmowa oczekiwaniach dotyczących tego warsztatu oraz wyjaśnienie celów spotkania,
2. Zabawy integracyjne mające na celu lepsze poznanie się uczestników oraz zbudowanie klimatu współpracy,
3. Komunikacja interpersonalna (rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna).

II. Blok zajęć: Bariery w komunikacji jak sobie z nimi radzić?
1. Omówienie barier w komunikacji interpersonalnej: fizycznych i psychicznych,
2. Ćwiczenia warsztatowe dotyczące radzenia sobie z barierami komunikacji
międzyludzkiej.

W dniach od 13 kwietnia 2012r. do 14 czerwca 2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbywają się zajęcia dla BO:

I. Warsztaty z aktywizacji zawodowej

Zajęcia mają na celu analizę niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, znajdowanie ofert pracy, naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, ukazanie możliwości założenia firmy.

Warsztaty aktywizacji zawodowej mają wzbudzić u beneficjentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, określenie predyspozycji zawodowych, wskazać sposoby radzenie sobie z rynkiem pracy. Program warsztatów zakłada 35 godzin zajęć przeprowadzonych przez dwóch trenerów w czasie 15 spotkań.

W dniach od 12.03.2012r. do 04.04.2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się szkolenia z zakresu:

I. doradztwa zawodowego w formie jednorazowych dwugodzinnych, indywidualnych konsultacji, podczas których doradca zawodowy wspólnie z klientem wybiera najbardziej korzystne rozwiązanie dla danej osoby w konkretnej sytuacji zawodowej. W szkoleniu bierze udział 18 benificjentów.

Zajęcia te mają na celu:

 • określenie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
 • wybór drogi zawodowej,
 • zbadanie oczekiwań związanych z poszukiwaniem pracy,
 • diagnozę deficytów w zakresie umiejętności i kwalifikacji,
 • określenie celów zawodowych,
 • wzmocnienie poczucia własnych kompetencji,