Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. W dniu 13 grudnia 2012r. w sali Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji i Sportu w Pińczowie, ul.Żwirki i Wigury 40, odbyła się Konferencja podsumowująca V edycję Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

Program konferencji:

 1. Rejestracja gości, wydanie materiałów promocyjnych.
 2. Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników V edycji Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”
 3. Omówienie założeń EFS i POKL
 4. Wręczenie certyfikatów kończących szkolenia specjalistyczne
 5. Dyskusja
 6. Poczęstunek

SzkoleniaW dniach od 15.10.2012r. do 30.10.2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyły się szkolenia: Malarz oraz Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz umiejętnością fakturowania.

I. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz z umiejętnością fakturowania.

W zajęciach w ilości 70 godzin dydaktycznych uczestniczyło 7 beneficjentów.

 

 

Program szkolenia:

 • obsługa kas fiskalnych
 • działalność handlowa, organizacja handlu w gospodarce rynkowej
 • elementy towaroznawstwa, organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów
 • wspomaganie komputerowe przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży – fakturowanie
 • rachunkowość sklepowa
 • obsługa klienta, przebieg sprzedaży detalicznej
 • sztuka sprzedawania – promocje
 • ochrona konsumenta
 • BHP szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach roboczych

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PINCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE W 2013 ROKU POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningu podstawowych kompetencji społecznych, warsztatów, doradztwa zawodowego, szkoleń indywidualnych itp

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie lub u terenowych pracowników socjalnych do dnia 15 grudnia 2012r. Spośród złożonych zgłoszeń w procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa BO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Florystyka i aranżacja terenów zielonychW dniach od 12.09.2012r. do 24.09.2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyło się szkolenie o nazwie: Florystyka i aranżacja terenów zielonych. W szkoleniu wzięło udział 9 osób. Zajęcia w ilości 70 godzin dydaktycznych były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia teoretyczne odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

 

 

Tematyka zajęć teoretycznych:

 1. Anatomia i fizjologia roślin
 2. Sposoby utrwalania materiału roślinnego
 3. Artykuły dekoracyjne
 4. Wiązanki dekoracje okolicznościowe
 5. Florystyka ślubna
 6. Kompozycje z roślin suchych
 7. Kompozycje z roślin sztucznych i preparowanych
 8. Aranżacja sklepu i wystaw okiennych
 9. Zasady bezpiecznej pracy
 10. Wiadomości z botaniki i uprawa gleby
 11. Urządzanie i pielęgnacja ogrodów
 12. Mechanizacja prac ogrodniczych

Kurs AutoprezentacjiW dniach od 19.07.2012r. do 20.07.2012r. w miejscowości Krzyżanowice, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Zacisze”, w ramach realizowanego przez MGOPS projektu odbył się kurs autoprezentacji, prowadzony przez psychologa.

Cel szkolenia

Celem kursu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji. Uświadomienie uczestnikom wpływu sposobu mówienia i postawy na to, jak są odbierani przez pracodawcę i otoczenie. Ćwiczenia dykcji, emisji głosu oraz mowy ciała są pomocne dla osób mających kłopoty z występami publicznymi.

Wyjazd integracyjno – edukacyjnyW dniu 9 czerwca 2012r. Beneficjenci Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli udział w działaniu środowiskowym - wyjeździe integracyjno - edukacyjnym do Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Impreza prowadzona była przez doświadczonego przewodnika. Wszystkim osobom zapewniono ubezpieczenie NW, wyżywienie oraz wiele atrakcji.

W drodze do Wesołego Miasteczka uczestnicy wyjazdu zwiedzili również ruiny zamku „Ogrodzieniec” w Podzamczu, a także Pustynię Błędowską (punkt widokowy „Dąbrówka” pod miastem Klucze).