Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

W dniach od 09.04.2013r. do 10.05.2013r. w gabinecie kosmetycznym „Looksus”, Pińczów, ul.Podemłynie 14, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyły się zajęcia z wizażu dla beneficjentów. Program szkolenia przedstawia się następująco:

I. Analiza kolorystyczna

1) Określenie przynależności kolorystycznej konkretnej osoby

II. Style ubierania

1) Stosowność ubioru człowieka- podstawowe zasady

III. Stylizacja figury

1) Typy sylwetek
2) Skuteczne korygowanie mankamentów figury

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania PracyW dniach od 2 kwietnia 2013r. do 9 maja 2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbywają się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia mają na celu analizę niepowodzeń i szans w poszukiwaniu pracy. Udział w nich to odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, znajdowanie ofert pracy, nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, ukazanie możliwości założenia firmy.

Warsztaty aktywizacji zawodowej mają wzbudzić u beneficjentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, znalezienie własnych predyspozycji zawodowych, radzenie sobie z rynkiem pracy. Program zakłada 35 godzin warsztatów przeprowadzonych przez trenerka w czasie 10 spotkań.

 

W dniach od 12.03.2013r. do 27.03.2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywa się szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego. W szkoleniu uczestniczy 24 beneficjentów.

Spotkania mają na celu wstępne określenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu. Podczas indywidualnych spotkań BO rozmawiają z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy,  posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określają wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starają się odkrywać swoje możliwości i określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas indywidualnych rozmów z Uczestnikami projektu doradca zawodowy określa wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.

Spotkania odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony poczęstunek oraz objęci są ubezpieczeniem NW.

Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. W dniu 13 grudnia 2012r. w sali Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji i Sportu w Pińczowie, ul.Żwirki i Wigury 40, odbyła się Konferencja podsumowująca V edycję Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

Program konferencji:

 1. Rejestracja gości, wydanie materiałów promocyjnych.
 2. Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników V edycji Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”
 3. Omówienie założeń EFS i POKL
 4. Wręczenie certyfikatów kończących szkolenia specjalistyczne
 5. Dyskusja
 6. Poczęstunek

SzkoleniaW dniach od 15.10.2012r. do 30.10.2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyły się szkolenia: Malarz oraz Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz umiejętnością fakturowania.

I. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz z umiejętnością fakturowania.

W zajęciach w ilości 70 godzin dydaktycznych uczestniczyło 7 beneficjentów.

 

 

Program szkolenia:

 • obsługa kas fiskalnych
 • działalność handlowa, organizacja handlu w gospodarce rynkowej
 • elementy towaroznawstwa, organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów
 • wspomaganie komputerowe przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży – fakturowanie
 • rachunkowość sklepowa
 • obsługa klienta, przebieg sprzedaży detalicznej
 • sztuka sprzedawania – promocje
 • ochrona konsumenta
 • BHP szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach roboczych

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PINCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE W 2013 ROKU POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningu podstawowych kompetencji społecznych, warsztatów, doradztwa zawodowego, szkoleń indywidualnych itp

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie lub u terenowych pracowników socjalnych do dnia 15 grudnia 2012r. Spośród złożonych zgłoszeń w procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa BO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!