Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

 

 

 

 UWAGA !


Ważny komunikat dla mieszkańców Gminy Pińczów oraz innych osób korzystających z usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.

W związku z kolejnymi stwierdzonymi w Polsce przypadkami KORONAWIRUSA , w poczuciu odpowiedzialności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pińczów, zwracamy się z prośbą do wszystkich osób korzystających z usług tut. Ośrodka, aby w miarę możliwości załatwiać sprawy w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w tut. MGOPS .Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.
Informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.Kontakt:  tel. 41 357 24 32       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych ,opiekuńczych oraz zasiłków z pomocy społecznej będą realizowane zgodnie z comiesięcznym planem.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania obejmującego zapytanie ofertowe na „Realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych”, o cenie szacunkowej zamawiającego- 19,80 zł za jedną godzinę usługi opiekuńczej, została złożona jedna oferta. W związku ze spełnieniem kryterium wyboru ofert tj. cena - wybrano ofertę „ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„ Lib- Med.” B.Liberek, która oferuje wykonanie zamówienia za cenę dla jednej godziny usługi opiekuńczej – 19,80 zł.

loga projektu

W dniu 10.06.2019 w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działają Marszałek Województwa a Gminą Pińczów reprezentowaną przez dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie projektu „Nowe otwarcie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.06.2019 do 30.09.2021r

plakat ulotka

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku  dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.
Zmianie ulegnie także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny [pdf]

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych [pdf]

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka [pdf]

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej [pdf]

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej [pdf]