Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

W dniu 22 maja Beneficjentki Ostateczne wraz z osobami zależnymi wzięły udział w działaniu środowiskowym – wycieczce turystycznej - realizowanym w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”.

W czasie wyjazdu uczestnicy mieli okazję zwiedzić Szydłów, Ujazd oraz park dinozaurów w Bałtowie. Impreza prowadzona była przez doświadczonego przewodnika. Wszystkim osobom zapewniono ubezpieczenie NW, wyżywienie, upominki dla dzieci oraz wiele atrakcji.

Wyjazd miał charakter integracyjny, edukacyjny i turystyczny. Udział osób zależnych pozwolił na zacieśnienie więzi rodzinnych i spędzenie aktywnie czasu.

Dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego możliwa była organizacja takiej formy wsparcia dla klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.

aparat

W dniu 18 maja w ramach realizacji projektu ”Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” 20 BO rozpoczyna warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i prowadzone będą przez doświadczonych trenerów w dziedzinie doradztwa zawodowego. W czasie warsztatów główny nacisk położony zostanie na zdobycie praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy. Uczestnikom zapewniony zostanie catering.

W dniu 13 kwietnia 20 BO rozpoczęło udział w treningu podstawowych kompetencji społecznych. Trening odbywa się w ciągu 3 dni na terenie zespołu pałacowego w Kurozwękach. W ramach projektu uczestniczkom zagwarantowano nocleg i wyżywienie.

W dniach 22 marca do 26 marca na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beneficjenci Ostateczni będą mieli możliwość skorzystania z porad doradcy zawodowego. Na każdą osobę przewidziane są 3 godziny indywidualnego doradztwa. W czasie zajęć BO zapewniony zostanie catering

Zakończono rekrutacje Beneficjentów Ostatecznych do projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” w roku 2010.

Obecnie trwa podpisywanie kontraktów socjalnych, których realizacja będzie trwała do grudnia bieżącego roku. W ramach realizacji wymienionego narzędzia BO otrzymają kompleksowy system wsparcia celem poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W dniu 18 grudnia w czasie konferencji odbyło się uroczyste podsumowanie projektu systemowego pt.” Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego w roku 2009 w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. W okresie realizacji projektu Beneficjenci Ostateczni otrzymali wszechstronne wsparcie w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy. BO brali udział w szkoleniach zawodowych, warsztatach aktywizacji zawodowej, treningu podstawowych kompetencji społecznych. BO skorzystali z porad doradcy zawodowego, wsparcia finansowego świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pracy socjalnej.

Realizując projekt chcieliśmy rozszerzyć horyzonty myślowe uczestników, zwiększyć ich wiarę we własne możliwości oraz podnieść posiadane kompetencje zawodowe. Zakładane rezultaty miękkie i twarde zostały osiągnięte na planowanym poziomie. Beneficjentom wręczone zostały certyfikaty oraz zaproszeni zostali na przygotowany poczęstunek.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i pracownikom projektu za miłą i owocna współpracę.