Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. W dniu 13 grudnia 2012r. w sali Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji i Sportu w Pińczowie, ul.Żwirki i Wigury 40, odbyła się Konferencja podsumowująca V edycję Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

Program konferencji:

  1. Rejestracja gości, wydanie materiałów promocyjnych.
  2. Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników V edycji Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”
  3. Omówienie założeń EFS i POKL
  4. Wręczenie certyfikatów kończących szkolenia specjalistyczne
  5. Dyskusja
  6. Poczęstunek

W konferencji udział wzięli beneficjenci projektu, zaproszeni goście oraz osoby bezpośrednio realizujące projekt. Koordynator Projektu i Dyrektor M-GOPS w Pińczowie powitali przybyłe osoby, podziękowali wszystkim za wniesioną pracę, przypomnieli cel realizowanego projektu oraz zapoznali wszystkich zebranych z osiągniętymi rezultatami i produktami projektu. Każdemu z Beneficjentów Ostatecznych pogratulowano wręczając certyfikat ukończenia szkoleń oraz gadżety promocyjne. Po wystąpieniach przeprowadzono panel dyskusyjny z Beneficjentami Ostatecznymi. W wyniku dyskusji BO stwierdzili , że udział w projekcie zwiększył ich wiarę we własne możliwości, powiększył już posiadane umiejętności oraz pozwolił zdobyć nowe kwalifikacje, które umożliwią im rozwój zawodowy . BO jednogłośnie zgłaszali akces do kolejnych projektów, które w przyszłości byłyby realizowane przez M-GOPS w Pińczowie.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r.
Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r. Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r.
Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r.