Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PINCZOWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W 2011 ROKU
POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS i zamieszkujące na ternie miasta i gminy Pińczów. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji a w szczególności z:

  • doradztwa zawodowego
  • treningu podstawowych kompetencji społecznych
  • szkoleń indywidualnych
  • porad prawnych
  • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, itp.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie projektu do dnia 10 lutego. Spośród złożonych zgłoszeń po wcześniejszej analizie zostanie wyłoniona grupa 20 BO.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W dniu 19 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”. W czasie konferencji poza wystąpieniami prelegentów wręczono certyfikaty ukończenia szkoleń przez Beneficjentki . Przeprowadzono również panel dyskusyjny z uczestniczkami projektu na temat jego realizacji. Dyskusja, która się wywiązała dała potwierdzenie, że udział w projekcie zwiększył w BO wiarę we własne możliwości, powiększył już posiadane umiejętności oraz rozszerzył o nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety promocyjne oraz zostali zaproszeni na poczęstunek.

Szkolenie na florystę

9 Beneficjentek Ostatecznych w dniach od 20 do 28 września wzięło udział w 40 godzinnym szkoleniu na florystkę. Uczestniczki miały okazję zapoznać się z technikami układania bukietów, tworzenia kompozycji okolicznościowych, wiązanek itp. Podczas szkolenia BO zapewniony został posiłek.

 Spotkanie integracyjno - edukacyjne w Umianowicach W dniu 7 sierpnia Beneficjencji Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli udział w spotkaniu integracyjno – edukacyjnym zrealizowanym w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”. Spotkanie rozpoczęło się w Pińczowie skąd kolejką wąskotorową udano się do Umianowic gdzie zorganizowane było spotkanie.

W czasie kilkugodzinnej imprezy omówiono bieżące sprawy realizacji projektu, przedstawiono zasady równości szan mężczyzn i kobiet, zorganizowano zabawy rodzinne celem zacieśnienia więzi rodzinnych. Uczestnikom zapewniono: naukę tańca, konkursy i zabawy, malowanie twarzy , itp.

W ramach realizacji projektu systemowego realizowanego w bieżącym roku przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie możliwe było doposażenie świetlicy z której korzystają dzieci (osoby zależne) Beneficjentek Ostatecznych . Świetlica została doposażona w telewizor LCD, dvd, komputer. Dzięki dofinansowaniu z EFS możliwe było zaoferowanie dzieciom szerszej gamy zajęć.

W dniach od 21.06 do 13 lipca 2010 Beneficjentki Ostateczne projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” rozpoczęły szkolenie „Podstawy obsługi komputera i Internetu” . BO otrzymały podręczniki oraz pamięć przenośną. Podczas zajęć BO zapewniony maja ciepły posiłek i serwis kawowy.