Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

loga projektu


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór do projektu pod nazwą „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie

 

Celem głównym projektu jest Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.
Projekt przeznaczony jest dla 30 UP którzy objęci zostaną kompleksowym wsparciem.
Uczestnikami projektu mogą być osoby:
• zamieszkujące na terenie gminy Pińczów
• bezrobotne – zarejestrowane i niezajerestrowane w PUP
• nieaktywne zawodowo
• rolnicy pracujących we własnych małych gospodarstwach
• korzystające ze wsparcia MGOPS

 

Realizacja Projektu potrwa 28 miesięcy tj. 01.06.2019 – 30.09.2021. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona od 10 czerwca 2019 do 15 lipca 2019. Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie następujących dokumentów:  formularza rekrutacyjnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu skierowani/e zostaną do doradcy zawodowego, który ustali indywidualny program działania. Następnie, osoby te będą uczestniczyć w odpowiednich formach wsparcia.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
• indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego
• szkolenie komputerowe dla wszystkich UP
• porady prawne
• warsztat psychologiczny
• poradnictwo edukacyjne
• szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji UP
• staże zawodowe
• spotkania integracyjne

Dokumenty do pobrania :
- formularz rekrutacyjny
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Regulamin uczestnictwa w projekcie
 
Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie przy ul. Złota 7 ,
w Biurze Projektu pokój nr 10, od 8:00 do 15:00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z asystentem  koordynatora Projektu Elizą Justyniarską pod nr tel. 41 234 50 16

Załączniki:

formularz_rekrutacyjny
Oświadczenie_zgoda_na_przetwarzanie_danych
Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie