Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Mała KsięgowośćW dniach od 2 do 14 listopada 2011r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbyło się szkolenie pn. „Mała księgowość”.

W szkoleniu wzięło udział 5 kobiet. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28 -400 Pińczów, w ilości 50 godzin dydaktycznych (24 godzin teoretycznych oraz 26 godzin praktycznych).

Tematyka prowadzonych zajęć:

 

 

I. Teoria rachunkowości,

 1. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych - omówienie podstawowych regulacji prawnych
  a. podstawowe definicje (działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania, źródła przychodów)
  b. obowiązek podatkowy
  c. przychody z działalności gospodarczej
  d. koszty uzyskania przychodu
  e. ewidencja zdarzeń dotyczących działalności gospodarczej
 3. Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT
  a. podatnicy VAT ( wybór, obowiązek )
  b. podstawowe zasady działania podatku VAT
  c. obowiązek podatkowy i podatek należny
  d. zasady odliczania podatku VAT naliczonego
  e. powiązania kosztów podatkowych z prawem do odliczenia podatku VAT
  f. ewidencje VAT-omówienie
 4. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
  a. dowody księgowe ( uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o VAT, rozporządzenia o prowadzeniu PKPiR)
  b. wzór księgi przychodów i rozchodów
  c. zasady dokonywania zapisów w księdze ( z uwzględnieniem przepisów ustawy podatkowej i ustawy o podatku VAT)
  d. przykłady
 5. Inne ewidencje obowiązkowe
  a. ewidencja środków trwałych
  b. ewidencja wyposażenia
  c. ewidencja wynagrodzeń
  d. ewidencja przebiegu pojazdu
 6. Zasady rozliczeń z ZUS
  a. osoby prowadzącej działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników
  b. osoby prowadzącej działalność i zatrudniającej pracowników
  c. spółek osobowych
 7. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów cywilnoprawnych.
  a. Sporządzanie listy płac pracowników.
  b. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
  c. Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło.
  d. Sporządzanie dokumentacji obowiązującej w rozliczeniach z ZUS.
 8. Deklaracje podatkowe
  a. rodzaje deklaracji ( PIT, VAT )
  b. terminy składania deklaracji

II. Obsługa komputera,
III. Obsługa programu finansowo – księgowego.

W trakcie zajęć prowadzona była: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, praca w grupach.

Beneficjenci w czasie trwania kursu mieli zapewniony catering (kawa, herbata, ciepłe danie), objęci byli również ubezpieczeniem NW.

Mała Księgowość Mała Księgowość Mała Księgowość Mała Księgowość
Mała Księgowość Mała Księgowość Mała Księgowość Mała Księgowość
Mała Księgowość Mała Księgowość Mała Księgowość Mała Księgowość