Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

W dniach od 11.03.2014r. do 24.04.2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się zajecia z zakresu doradztwa zawodowego w których uczestniczy 20BO.

Indywidualne spotkania mają na celu określenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu. Podczas spotkania trwającego dwie godziny lekcyjne uczestnicy projektu rozmawiają z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określają wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starają się odkrywać swoje możliwości i określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas rozmów z Uczestnikami projektu doradca zawodowy określa wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.

Spotkania odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Złota 7. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony poczęstunek oraz objęci są ubezpieczeniem NW.

W dniach od 11.03.2014r. do 24.04.2014r. w gabinecie kosmetycznym „Looksus”, Pińczów, ul. Podemłynie 14, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się porady z wizażu dla 20 BO . W ramach porad każdy BO ma zagwarantowaną dwugodzinna wizytę w salonie kosmetycznym. Wizyta obejmuje podstawowe zabiegi np. oczyszczanie twarzy, regulacja brwi itp. , udzielane są także wskazówki:

I. Analiza kolorystyczna

  1. Określenie przynależności kolorystycznej konkretnej osoby

II. Stylizacja twarzy

  1. Skuteczne korygowanie mankamentów cery
  2. Podstawowe zasady dbania o cerę oraz nauka prawidłowego makijażu

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE W 2014 ROKU POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów, doradztwa, szkoleń itp.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie lub u terenowych pracowników socjalnych do dnia 31 stycznia 2014r. Spośród złożonych zgłoszeń w procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa BO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r.W dniu 04 grudnia 2013r. w sali Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji i Sportu w Pińczowie, ul.Żwirki i Wigury 40, odbyła się Konferencja podsumowująca VI edycję Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program konferencji:

1. Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników VI edycji Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”
2. Omówienie założeń EFS i POKL
3. Wręczenie certyfikatów kończących szkolenia specjalistyczne oraz upominków
4. Dyskusja
5. Poczęstunek

Impreza edukacyjno – integracyjnaW dniu 16 listopada 2013r. Beneficjenci Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli w imprezie edukacyjno – integracyjnej, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5. Impreza prowadzona była przez zespół Szumi Events & Promotion. Mikołaj, Śnieżynka i Elf, poprowadzili zabawę, czuwali nad bezpiecznym i sprawnym przebiegiem spotkania. Wszystkim uczestnikom imprezy zapewniono poczęstunek w postaci gorącego posiłku, słodyczy, owoców. Uśmiechy, radosne twarze świadczyły o tym, iż atmosfera zabawy i bliskości spełniła swój cel integracyjny. Uczestnicy spotkania brali udział w: tańcach, zabawie z balonami, kojarzeniu muzyki z różnymi państwami świata itp. Podczas spotkania panował przyjazny i radosny klimat, przy wesołej muzyce bawili się wszyscy uczestnicy. Celem spotkania było: zapewnienie dzieciom i rodzicom wspólnej zabawy możliwość spędzenia razem czasu, integracja oraz stworzenie pogodnego i radosnego nastroju świątecznego. Wszystkim Beneficjentom Ostatecznym oraz osobą zależnym wręczono okolicznościowe upominki.

Florysta z aranżacją terenów zielonychW dniach od 20 do 30 września 2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyło się szkolenie o nazwie: Florysta z aranżacją terenów zielonych. Zajęcia w ilości 50 godzin dydaktycznych były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia teoretyczne odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28 -400 Pińczów.