Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

W terminie od 01 lipca do 10 lipca 2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, odbyło się szkolenie teoretyczne pn. „Opiekun/ka osoby i niepełnosprawnej”. W szkoleniu wzięło udział 7 osób. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia odbywały się Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40, 28 -400 Pińczów oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5, 28 -400 Pińczów, w ilości 48 godzin dydaktycznych. W trakcie zajęć teoretycznych prowadzony był: wywiad problemowy, dyskusja dydaktyczna, metodą przypadków, praca w grupie.

Tematyka zajęć teoretycznych:

 • Struktura organizacyjna – regulamin i obowiązki opiekuna,
 • Cechy opiekunki i współpraca ze środowiskiem,
 • Postępowanie w przypadku choroby – higiena chorego,
 • Zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza,
 • Zasady żywienia – rodzaje diet,
 • Postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka,
 • Postępowanie w okresie zdrowienia,
 • Postępowanie w przypadku choroby zakaźnej,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Czuwanie i pomoc dla umierającego,
 • Wiadomości o lekach.

W terminie od 01 sierpnia do 30 listopada 2014r., w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną Beneficjenci uczestniczą w zajęciach praktycznych (staż). Staże, odbywają się w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. W czasie stażu BO pracują na stanowisku opiekunów, zaznajamiaj się z metodami postępowania z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w zawodzie opiekuna.

W czasie trwania szkolenia uczestnicy mięli zapewniony catering oraz objęci byli ubezpieczeniem NW.