Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

Kolonia dla 12 dzieci (osób zależnych) w Pieniny W dniach od 08.08.2011r. do 14.08.2011r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zorganizowane kolonie letnie w Pieniny. W koloniach wzięło udział 12 dzieci Beneficjentów Ostatecznych osób biorących udział w projekcie.

Kolonia prowadzona była przez dwóch wykwalifikowanych wychowawców. Dzieciom zapewniono zakwaterowanie w Pensjonacie " Jurkowski " Ochotnica Górna, ubezpieczenie NW, wyżywienie, transport.

 

 

Kurs AutoprezentacjiW dniach od 06.07.2011r. do 07.07.2011r. w miejscowości Krzyżanowice w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Zacisze”, Krzyżanowice 13, w ramach projektu odbył się warsztat z autoprezentacji. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i uczestniczyło w nim 20 osób.

Skrócony opis szkolenia

Uczestnikom warsztatu zaprezentowane zostały podstawowe ćwiczenia z dykcji emisji głosu oraz rozluźniające. Beneficjenci Ostateczni mieli okazję uświadomić sobie znaczenie własnego wyglądu i sposobu prezentacji podczas rozmowy.

Cel szkolenia

Celem kursu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji. Uświadomienie uczestnikom wpływu sposobu mówienia i postawy na to, jak są odbierani przez odbiorcę do którego się zwracamy. Ćwiczenia dykcji, emisji głosu oraz mowy ciała są szczególnie pomocne dla osób mających kłopoty z wystąpieniami publicznymi.

Wyjazd  integracyjno – edukacyjnyW dniu 11 czerwca 2011r. Beneficjenci Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli udział w działaniu środowiskowym - wyjeździe integracyjno - edukacyjnym do Parku Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Impreza zorganizowana została przez doświadczone biuro podróży. Wszystkim osobom zapewniono ubezpieczenie NW, wyżywienie, upominki dla dzieci oraz wiele atrakcji.

Po drodze do Parku Miniatur uczestnicy wyjazdu zwiedzili również rodzinne miasto Papieża Jana Pawła II – Wadowice, gdzie mogli podziwiać urokliwy rynek, Bazylikę, w której Papież przyjął chrzest oraz makietę jego domu rodzinnego.

W dniu 9 czerwca odbyła się konferencja promująca projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, po raz kolejny realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie. Celem konferencji było przedstawienie zasad współfinansowania projektów systemowych przez Unię Europejska w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapoznanie zaproszonych gości z projektem realizowanym w roku bieżącym.

Obecny projekt swoim wsparciem obejmuje 20 Beneficjentów Ostatecznych a formy wsparcia zostały znacznie rozbudowane biorąc pod uwagę lata ubiegłe. W czasie konferencji omówiono zadania, które zostały zrealizowane do chwili obecnej. Część konferencji poświęcono na omówienie roli doradztwa zawodowego oraz kwestie podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia indywidualne. Po cześć prelekcyjne odbyły się panel dyskusyjny a następnie uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.

Trening Podstawowych Kompetencji SpołecznychW dniach od 06.05.2011r. do 08.05.2011r. w miejscowości Sichów Duży „Dom i Biblioteka Sichowska” Pałac Radziwiłłów w Sichowie, 28-236 Rytwiany, w ramach projektu odbyło się szkolenie - Trening podstawowych kompetencji społecznych. Szkolenie było prowadzone przez psychologa i wzięło w nim udział 20 Beneficjentów Ostatecznych.

 

 

 

 

Zajęcia miały na celu:

  • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
  • uzyskanie lepszej komunikacji z innymi,
  • rozpoznawanie podstawowych emocji, ekspresję emocji u innych,
  • dostrzeganie związku własnych stanów somatycznych z przeżyciami emocjonalnymi (pomaga to w kontrolowaniu własnych emocji),
  • naukę asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz szanowanie zdania innych ludzi,
  • budowę swojego pozytywnego wizerunku,
  • uświadomienie znaczenia sposobu mówienia i postawy ciała na odbiór przez inne osoby.

Warsztaty z aktywizacji zawodowej dla uczestników Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”.W dniach od 13 kwietnia 2011r. do 03 czerwca 2011r. w pomieszczeniach MGOPS w Pińczowie odbędą się warsztaty z aktywizacji zawodowej dla uczestników Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”.

Warsztaty maja na celu analizę niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, wyszukiwanie ofert pracy, naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, przedstawienie możliwości założenia własnej działalności.

Warsztaty aktywizacji zawodowej mają wzbudzić u Beneficjentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, uaktywnienie własnych predyspozycji zawodowych, uaktywnić BO do poruszania się po rynku pracy. Program szkolenia obejmuje 40 godzin warsztatów przeprowadzonych przez dwóch trenerów w czasie 15 spotkań.