Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PINCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W 2012 ROKU
POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z:

  • treningu podstawowych kompetencji społecznych,
  • doradztwa zawodowego,
  • szkoleń indywidualnych,
  • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
  • porad prawnych.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie do dnia 10 lutego 2012r. Spośród złożonych zgłoszeń, po wcześniejszej analizie, zostanie wyłoniona grupa BO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.W dniu 17 listopada 2011r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”. W czasie konferencji wręczono certyfikaty ukończenia szkoleń oraz gadżety promocyjne dla Beneficjentów. Przedstawiono osiągnięte rezultaty i produkty projektu. Po wystąpieniach przeprowadzono panel dyskusyjny z Beneficjentami Ostatecznymi. W wyniku dyskusji BO stwierdzili , że udział w projekcie zwiększył ich wiarę we własne możliwości, powiększył już posiadane umiejętności oraz pozwolił zdobyć nowe kwalifikacje. BO jednogłośnie zgłaszali akces do kolejnych projektów które w przyszłości byłyby realizowane przez MGOPS.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Mała KsięgowośćW dniach od 2 do 14 listopada 2011r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbyło się szkolenie pn. „Mała księgowość”.

W szkoleniu wzięło udział 5 kobiet. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28 -400 Pińczów, w ilości 50 godzin dydaktycznych (24 godzin teoretycznych oraz 26 godzin praktycznych).

Tematyka prowadzonych zajęć:

W dniach od 17 do 25 października 2011r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbyło się szkolenie pn. „Technolog robót wykończeniowych”. W szkoleniu wzięło udział 4 mężczyzn. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia teoretyczne odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28 -400 Pińczów, w ilości 8 godzin dydaktycznych.

Opiekunka osób starszych i dzieciW dniach od 26 września do 5 października 2011r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbyło się szkolenie pn. „Opiekunka osób starszych i dzieci”. W szkoleniu wzięło udział 10 osób. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia teoretyczne odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28 -400 Pińczów, w ilości 50 godzin w tym 10 godzin dydaktycznych i 40 praktycznych. W trakcie zajęć teoretycznych prowadzony był: wywiad problemowy, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, praca w grupach.

 

 

Obsługa komputera w środowisku Windows (Pakiet Office wraz z podstawami obsługi Internetu)W dniach od 11 do 24 sierpnia 2011r. w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, ul. 1 Maja 5A, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyło się szkolenie komputerowe „Obsługa komputera w środowisku Windows (Pakiet Office wraz z podstawami obsługi Internetu)”. W szkoleniu wzięło udział 20 Beneficjentów Ostatecznych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę.

(60 godzin dydaktycznych),