Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

W dniach od 13 kwietnia 2012r. do 14 czerwca 2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbywają się zajęcia dla BO:

I. Warsztaty z aktywizacji zawodowej

Zajęcia mają na celu analizę niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, znajdowanie ofert pracy, naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, ukazanie możliwości założenia firmy.

Warsztaty aktywizacji zawodowej mają wzbudzić u beneficjentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, określenie predyspozycji zawodowych, wskazać sposoby radzenie sobie z rynkiem pracy. Program warsztatów zakłada 35 godzin zajęć przeprowadzonych przez dwóch trenerów w czasie 15 spotkań.

II. Porady prawne

Spotkania mają na celu:

  • pomoc w pisaniu pism urzędowych,
  • informowanie o prawach przysługujących przy załatwianiu spraw w organach administracji państwowej i samorządowej (ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, sądach rodzinnych, itp.),
  • pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych urzędów państwowych i samorządowych (np.decyzji o przyznaniu i odmowie świadczeń),
  • informowanie o uprawnieniach w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw nieletnich,
  • pomoc w sporządzaniu pism procesowych dla opiekunów dzieci i młodzieży, które mają postępowanie przed sądami rodzinnymi
  • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i informacji prawnej od odpowiednich instytucji i organizacji.

Program obejmuje 36 godzin zajęć przeprowadzonych przez dwóch prawników w czasie 12 spotkań.

Ponadto w czasie trwania szkolenia beneficjenci mogą uzyskać od radców prawnych wszelkich porad w związku ze zgłoszonymi indywidualnymi problemami.

Wszystkie zajęcia odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7. beneficjenci Ostateczni mają zapewniony catering , objęci są także ubezpieczeniem NW.