Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Aktualności

Brukarz Brukarz W dniach od 10 do 18 września 2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbyło się szkolenie pn. „Brukarz”.

W szkoleniu wzięło udział 8 mężczyzn. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia teoretyczne odbyły się w Muzeum Regionalnym w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2A, 28 -400 Pińczów, w ilości 12 godzin dydaktycznych.

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

W terminie od 18 lipca do 24 lipca 2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, odbyło się szkolenie teoretyczne pn. „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”. W szkoleniu wzięło udział 5 osób. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5, 28 -400 Pińczów, w ilości 42 godzin dydaktycznych. W trakcie zajęć teoretycznych prowadzony był: wywiad problemowy, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, praca w grupie.

Tematyka zajęć teoretycznych:

1. Struktura organizacyjna – regulamin i obowiązki opiekuna,
2. Cechy opiekunki i współpraca ze środowiskiem,
3. Postępowanie w przypadku choroby – higiena chorego,
4. Zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza,
5. Zasady żywienia – rodzaje diet,
6. Postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka,
7. Starość jako etap rozwoju,
8. Postępowanie w okresie zdrowienia,
9. Postępowanie w przypadku choroby zakaźnej,
10. Udzielanie pierwszej pomocy,
11. Czuwanie i pomoc dla umierającego,
12. Wiadomości o lekach.

Wyjazd  integracyjnyW dniu 17 sierpnia 2013r., w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli udział w wyjeździe integracyjno - edukacyjnym do Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie.

Impreza prowadzona była przez doświadczonego przewodnika. Wszystkim osobom zapewniono ubezpieczenie NW, wyżywienie oraz wiele atrakcji.

W dniach od 5 czerwca 2013r. do 8 lipca 2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbyły się zajęcia - porady prawne dla Beneficjentów.

 Porady Prawne  Porady Prawne

Szkolenie miało na celu:

  • pomoc w formułowaniu pism urzędowych,
  • informowanie o prawach przysługujących przy załatwianiu spraw w organach administracji państwowej i samorządowej (ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, sądach rodzinnych i innych),
  • pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych urzędów państwowych i samorządowych (decyzji o przyznaniu i odmowie świadczeń),
  • pomoc w sporządzaniu pism procesowych dla opiekunów dzieci i młodzieży, które mają postępowanie przed sądami rodzinnymi
  • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i informacji prawnej od odpowiednich instytucji i organizacji.

Kurs AutoprezentacjiW dniach od 20.06.2013r. do 21.06.2013r. w miejscowości Wymysłów, „Dworek na Wymysłowie”, w ramach projektu odbył się kurs autoprezentacji. Zajęcia prowadzone był przez psychologa i wzięli w nich udział Beneficjenci Ostateczni realizowanego przez MGOPS projektu systemowego.

Skrócony opis szkolenia

Uczestnicy kursu poznali i nauczyli się wykonywać podstawowe ćwiczenia dykcyjne, emisyjne i rozluźniające, uświadomili sobie znaczenie własnego wyglądu i sposobu prezentacji podczas rozmowy o staż, pracę itp.

Cel szkolenia

Celem kursu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji. Uświadomienie uczestnikom wpływu sposobu mówienia i postawy na to, jak są odbierani przez pracodawcę. Ćwiczenia dykcji, emisji głosu oraz mowy ciała mogą okazać się pomocne dla osób mających kłopoty z występami publicznymi.

Trening Podstawowych Kompetencji SpołecznychW dniach od 23.05.2013r. do 24.05.2013r. w miejscowości Wymysłów, „Dworek na Wymysłowie” w ramach projektu odbył się Trening podstawowych kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i wzięli w nich udział Beneficjenci Ostateczni.

 

 

 

 

 

Program szkolenia:

I. Blok zajęć: Wprowadzenie do zagadnień komunikacji międzyludzkiej

  1. Przedstawienie prowadzącego i uczestników, rozmowa oczekiwaniach dotyczących tego warsztatu oraz wyjaśnienie celów spotkania,
  2. Zabawy integracyjne mające na celu lepsze poznanie się uczestników oraz zbudowanie klimatu współpracy,
  3. Komunikacja interpersonalna (rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna).