Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r.W dniu 04 grudnia 2013r. w sali Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji i Sportu w Pińczowie, ul.Żwirki i Wigury 40, odbyła się Konferencja podsumowująca VI edycję Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program konferencji:

1. Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników VI edycji Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”
2. Omówienie założeń EFS i POKL
3. Wręczenie certyfikatów kończących szkolenia specjalistyczne oraz upominków
4. Dyskusja
5. Poczęstunek

W konferencji udział wzięli beneficjenci projektu, zaproszeni goście oraz osoby bezpośrednio realizujące projekt. Koordynator Projektu i Dyrektor M-GOPS w Pińczowie podziękowali wszystkim za wniesioną pracę, przypomnieli cel realizowanego projektu oraz zapoznali zebranych z osiągniętymi rezultatami i produktami projektu. Każdemu z Beneficjentów Ostatecznych pogratulowano wręczając certyfikat ukończenia szkoleń oraz upominek. Po wystąpieniach przeprowadzono panel dyskusyjny z Beneficjentami Ostatecznymi. Z przeprowadzonej dyskusji na temat realizacji projektu wynika, że udział w nim zwiększył w BO wiarę we własne możliwości, powiększył już posiadane umiejętności oraz rozszerzył o nowe kwalifikacje. Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r. Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r. Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r. Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r.
Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r. Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r. Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r. Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r.
Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r. Konferencja podsumowująca – 04 grudnia 2013r.