Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 


Drukuj
wtorek, 04 października 2016 11:15

Projekt konkursowy

PO WER i UE kolor

Od 1 października Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie realizuje projekt konkursowy ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polkityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna. Tytuł konkursu Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.
Celem realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 23 miesięcy tj. 01.10.2016-31.08.2018r. W wyniku wdrożenia projektu w MGOPS nastąpi zmian systemu organizacyjnego, rozumiana jako zmiana organizacji pracy socjalnej. Oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do MGOPS ( w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji). W ramach projektu wprowadzone zostaną rozwiązania optymalizującej wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników1). W celu organizacji pracy wyodrębnione zostaną Zespoły i Stanowiska pracy.
4 zespoły :
- Zespół/Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
- Zespół/Stanowisko ds. pracy socjalne
- Zespół/Stanowisko ds. usług
- Zespół/Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama