Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Zamówienia publiczne

Pińczów, dnia 30.11.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 09.11.2020 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 24.11.2020 została zawarta umowa z Wykonawcą:

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „LIB-MED”
Barbara Liberek
ul. 3 Maja 14,
28-400 Pińczów

 

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 560 000,00 brutto.

 

   Nr oferty  

    Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

    adres wykonawcy

   Cena brutto
   1    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
   „LIB-MED” Barbara Liberek
   28-400 Pińczów, Ul. 3 Maja 14
    558 800,00 zł

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

loga projektu

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota7, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 31.07.2019 r. odbyło sie otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. Organizacja wielomodułowych usług szkoleniowych wraz z egzaminaminadającymi kwalifikacje zawodowe w ramach realizacji Projektu pn. "NOWE OTWARCIE".

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 21.08.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Akademia Przedsiębiorczości sp.z o.o.

ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

 

 

 

loga projektu

 

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

Organizacja wielomodułowych usług szkoleniowych wraz z egzaminami nadającymi kwalifikacje zawodowe w ramach realizacji Projektu pn.  „NOWE OTWARCIE”

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 207 550,00 zł brutto.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

202 600,00 zł

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

215 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

MGOPS w Pińczowie zaprasza na składanie ofert cenowych na zadanie pod nazwą: Organizacja wielomodułowych usług szkoleniowych wraz z egzaminami nadającymi kwalifikacje zawodowe w ramach realizacji Projektu pn." NOWE OTWARCIE"

Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ [pdf]

Załącznik 1 [pdf]

Załącznik 2 [pdf]

Załącznik 3 [pdf]

Załącznik 4 [pdf]

Załącznik 5 [pdf]

Załącznik 6 [pdf]