Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach, na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  5. W zakresie przetwarzania Państwa danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Mają Państwo prawo do żądania od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO, sprostowania Państwa danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO oraz usunięcia tychże danych na zasadach określonych w art. 17 RODO.
  7. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, objętym obowiązkiem ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości przyznania wnioskowanej pomocy.