Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"W dniu sierpnia 2015 r. godz.14.30 w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów". W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek współpracujących przy projekcje, uczestnicy projektu, oraz pracownicy MGOPS w Pińczowie. Konferencję poprowadził Pan Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: w zakresie Aktywnej Integracji zostało zawartych i przeprowadzonych 10 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi .Uczestnicy projektu brali udział w indywidualnych zajęciach z aktywizacji zawodowej, w spotkaniu grupowym z mediatorem i 2 dniowym wyjeździe w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych, gdzie nabyli wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

W terminie od 01 czerwca do 31 sierpnia 2015r., w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną na szkoleniu Beneficjenci uczestniczą w zajęciach praktycznych (staż) „ Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej”.. Zajęcia praktyczne - w ilości 520 godzin (8 godzin dziennie przez 65 dni roboczych), odbywają się w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, podczas których uczestnicy ćwiczą metody postępowania z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w zawodzie opiekuna.

Uczestnicy Projektu zdobyli nowe kwalifikacje, które zostały potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami. Dzięki uczestnictwu w kursie zawodowym, szkoleniach , stażu mają większą możliwość podjęcia zatrudnienia w zawodzie, w których zdobyli nowe doświadczenia.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"