Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 725zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest w kwocie zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Wymagane dokumenty:

  • aświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedzajacy okres zasiłkowy;
  • wysokość składki zdrowotnej za rok poprzedzajacy okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie od Komornika Sądowego o stanie egzekucji za rok poprzedzajacy okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskutecznej egzekucji z ostatnich dwóch miesięcy;
  • prawomocny wyrok zasądzający alimenty;
  • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej / zaświadczenie ze szkoły wyższej;
  • kserokopia dowodu osobistego.