Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

loga projektu

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE INFORMUJE IŻ TRWA NABÓR DO PROJEKTU POD NAZWĄ „NOWE OTWARCIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE  ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W  RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSĘ NA ZATRUDNIENIE
Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów, bezrobotne – zarejestrowane i niezajerestrowane w PUP, nieaktywne zawodowo, rolnicy pracujących we własnych małych gospodarstwach.
Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt przeznaczony jest dla 30 UP którzy objęci zostaną kompleksowym wsparciem. Przewiduje się podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia swoich umiejętności oraz aktywności zawodowej. W ramach projektu PU będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów, doradztwa, szkoleń, a także staży.
Realizacja Projektu potrwa 28 miesięcy tj. 01.06.2019 – 30.09.2021. Projekt przeznaczony jest dla 30 UP którzy objęci zostaną kompleksowym wsparciem.
Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie przy ul. Złota 7 , w Biurze Projektu pokój nr 10, od 8:00 do 15:00. Rekrutacja uczestników trwa od 10 czerwca 2019 do 15 lipca 2019.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z asystentem  koordynatora Projektu Elizą Justyniarską pod nr tel. 41 234 50 16

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!