Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Projekt EFS

loga projektu

 

 

KURS ,, KOMPETENCJE CYFROWE
Z CERTYFIKATEM ECCC”

 

      W dniach od 7 października 2019r. do 23 października 2019r. w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbył się kurs ,, kompetencje cyfrowe z certyfikatem eccc” dla uczestników projektu.
      W kursie wzięło udział 30 osób , które w ramach programu szkolenia uzyskali kompetencje cyfrowe tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy. Czyli pewien zestaw wiedzy, umiejętności, postaw.
Zgodnie z definicją  Zaleceń Rady Europejskiej 2018 „Kompetencje cyfrowe obejmują krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie”.

 

loga projektu

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

 


         W dniach od 17.09.2019 r. do 30.09. 2019r. w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się warsztaty psychologiczne, w których bierze udział 30 uczestników projektu.
         W trakcie indywidualnego poradnictwa psychologicznego uczestnicy projektu uzyskują profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z problemami, których doświadczają na co dzień. Konsultacje z psychologiem przyczyniają się do lepszego zrozumienia problemu, określenia motywacji do zmian oraz określenia możliwych sposobów postępowania dla przezwyciężenia przeżywanych trudności.

loga projektu

Wyjazd integracyjny do Krainy Quadów

W dniu 29 sierpnia 2019r. w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie UP wraz z osobami zależnymi wzięli udział - wyjeździe integracyjnym do Dziecięcej Krainy Quadów w Kamedułach. Wyjazd został zrealizowany przez profesjonalną Firmą Turystyczną o dużym doświadczeniu w obsłudze imprez turystycznych i miał charakter integracyjny, edukacyjny i turystyczny. Udział osób zależnych pozwolił na zacieśnienie więzi rodzinnych i spędzenie aktywnie czasu. Wszystkim osobom zapewniono bilet wstepu, ubezpieczenie NW, posiłek oraz wiele atrakcji szczególnie dla dzieci.
Dziecięca Kraina Quadów  jest to miejśce pełne atrakcji dla najmłodszych. Zamysłem stworzenia Krainy Quadów było oderewanie dzieci od  telewizora, komputera oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku z dozą relaksu dla najmłodszych członków rodziny.
Główną atrakcją w Krainie jest profesjonalny tor quadowy . W obiekcie znajduje się również sala zabaw dla najmłodszych, którzy pod czujnym okiem animatorki mogli odkrywać świat. W pełni  profesjonalny i atestowany plac zabaw wraz ze ścianką wspinaczkową, quady akumulatorowe, park linowy (mini), Multiplay Krokodyl, basen suche kulki oraz profesjonalne pole do gry w Paintboll oraz wiele innych atrakcji. Ochronę przed słońcem zapewnia drewniana altana.
W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu odwiedzili również miasto Busko Zdrój, gdzie mogli podziwiać urokliwy park Zdrojowy, a także jego centralne miejsce , piękny budynek "Łazienek" - najstarszego Sanatorium Marconi,( tzw. buskie łazienki powstały w 1836 roku, a zaprojektował je znany wówczas architekt Henryk Marconi). W budynku mieści się pijalnia wód i każdy uczestnik wyjazdu mógł skosztować wód leczniczych.
Dzięki dofinansowaniu UE uczestnicy projektu i osoby zależne mogli bezpłatnie zwiedzić ciekawe miejsce na mapie Polski. Celem wyjazdu było zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu, w ramach którego UP mogli poświęcić więcej uwagi dzieciom. Wyjazd miał również na celu integrację środowiska lokalnego.

loga projektu

PORADNICTWO EDUKACYJNE
- INDYWIDUALNE

W dniach od 21.08.2019 r. do 28.08.2019 r. w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się zajęcia z zakresu poradnictwa edukacyjnego w których weźmie udział 30 uczestników projektu.
Indywidualne spotkania mają na celu podniesienie świadomości uczestników projektu na temat własnego potencjału edukacyjno - zawodowego. Rezultatem doradztwa edukacyjnego jest poznanie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego, które jest szansą na szybką zmianę profilu zawodowego i dostosowanie go do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.
Każdy uczestnik podczas indywidualnej sesji z dyplomowanym doradcą zawodowym pozna zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie Pińczowskim, Buskim oraz Kieleckim.
W oparci o tą więdzę uczestnicy projektu wytyczą dalsze cele edukacyjne i zawodowe.
Spotkania odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Złota 7.

 

loga projektu

DORADZTWO ZWODOWE

W dniach od 01.08.2019 r. do 20.08.2019 r. w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w których uczestniczy 30 uczestników projektu.
Wszyscy wezmą udział w zajęciach grupowych oraz indywidualnych, które pozwolą określić ich predyspozycje zawodowe. Podczas spotkań uczestnicy projektu rozmawiają z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określają wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starają się odkrywać swoje możliwości i określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas rozmów z Uczestnikami projektu, doradca zawodowy określa wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.

67574341 430312444233314 4603210737987354624 n 267616617 449129205931861 594437672928280576 n67884813 494128008011958 207819594709073920 n

loga projektu

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE INFORMUJE IŻ W DNIU 15.07.2019 ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU POD NAZWĄ „NOWE OTWARCIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE  ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W  RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020,

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA ZWIĘKSZAJĄCA SZANSĘ NA ZATRUDNIENIE

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 30 osób, które zostaną objęte kompleksowym wsparciem.
W ramach projektu osoby te będą miały okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów, doradztwa, szkoleń, a także staży.
Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.