Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Deklaracja dostępności mgops.pinczow.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mgops.pinczow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • - część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • - brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • - niektóre dokumenty znajdują się w formie skanów
 • - dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących ( nieprawidłowo przygotowane tabele,
 • wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Perła-Skuza.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 357 24 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Andrzej Piekoszewski
 • Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Złota 7
  28-400 Pińczów

  Każdy ma prawo:
  - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
  - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie
  Żądanie musi zawierać:
  - dane kontaktowe osoby zgłaszającej
  -wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
  - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania
  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na powyższy adres.
  Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 357 24 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie mieści się w centrum miasta w poblizu rynku pod adresem : 28-400 Pińczów , ul. Złota 7.

Biura MGOPS w Pińczowie mieszczą się na parterze kompleksu biurowego obejmującego również Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe , Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchmościami.

Do siedziby MGOPS  prowadzą dwa wejścia z poziomu ulicy nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności z poruszaniem się : nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich , są wąskie progi oraz drzwi otwierające się na zewnątrz /w stronę wchodzącego/

Zarówno w budynku jak i na zewnątrz brak oznaczeń w alfabecie Braill a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzjącego dźwiękwo osoby niewidome i słabowidzące.

Pośród wielu podobnych szyldów oznaczających trzy różne instytucje i czterech wejść brak jest widocznych oznaczeń MGOPS .

Korytarze i pomieszczenia są nieprzystosowane dla osób na w wózkach - wąskie drzwi i przejścia , zawiły ciąg komunikacyjny. Brak toalety dla klientów oraz osób niepełnosprawnych. 

Instytucja nie posiada czytelnego planu rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń oraz systemu informacji : wizualnego, dotykowego , głosowego.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Ze względów technicznych i prawnych MGOPS w Pińczowie nie jest w stanie zapewnić dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej Ośrodek zapewnia dostępność alternatywną poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na wniosek osoby ze szcególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą pracownik wychodzi na przeciw klienta.

 

Plan działania_na_rzecz_poprawy_zapewnienia_dostępności_osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Raport_o_stanie_zapewnienia_dostępności_podmiotu_publicznego