loga projektu

 

Ponownie ruszyły staże zawodowe w ramach
projektu „Nowe Otwarcie”

„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna” 

Od 17 Maja 2021 roku w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w kursie zawodowym „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna” ruszyły 6-miesięczne staże zawodowe. Obecnie odbywa je 9 uczestników, w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. W czasie trwania staży uczestnicy projektu otrzymują stypendia stażowe.
Staże zawodowe są formą aktywizacji zawodowej, dzięki której uczestnicy projektu mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy.