loga projektu

 

 

Ruszyły staże zawodowe w ramach projektu „Nowe Otwarcie”

 

Od 1 kwietnia 2020 roku w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w kursach zawodowych „Spawacz - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + Ręczne przecinanie termiczne – plazmowe” oraz „Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + kelner + carving + uprawnienia sep” ruszyły 6-miesięczne staże zawodowe. Obecnie odbywa je 10 uczestników, u trzech pracodawców z lokalnego rynku pracy na terenie miasta Pińczów.

1) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Matuszczyk”
2) Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie.
3) Restauracja & Bistro „ Kwadrans”

W czasie trwania staży uczestnicy projektu otrzymują stypendia stażowe.
Staże zawodowe są formą aktywizacji zawodowej, dzięki której uczestnicy projektu mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy.