loga projektu

 

KURS ZAWODOWY - SPAWACZ

 

 

     W dniach od 15 października do 5 grudnia 2020 w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywał się kurs  „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + Ręczne przecinanie termiczne - plazmowe”.
W kursie wzięło udział 5 osób. Szkolenie przeprowadzono zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Wszyscy uczestnicy kursu spawalniczego ukończyli go z wynikiem pozytywnym oraz uzyskali certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.


Uzyskane uprawnienia dają uczestnikom kursu możliwość podjęcia pracy w kraju, ale są również honorowane poza jego granicami. 


Gratulujemy uczestnikom ukończenia kursu oraz życzymy dalszych sukcesów.