loga projektu

 

PORADY PRAWNE

 

 

     W dniach od 5 września 2019r. do 29 listopada 2019r. w ramach projektu „NOWE OTWARCIE” współfinansowanego ze  Środków Ęuropejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyły się porady prawne dla uczestników projektu.
     W spotkaniach wzięło udział 30 osób. Program szkolenia objął 85 godzin indywidualnych porad prawnych. W ramach spotkań z prawnikiem uczestnicy projektu mogli uzyskać wszelkie porady w związku ze zgłoszonymi problemami oraz informacje o obowiązującym stanie prawnym i uzyskać pomoc w przygotowaniu projektów różnego rodzaju pism (np. o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu itp.).