Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 


O projekcie
informacja Drukuj
piątek, 08 stycznia 2010 13:29

logo

 

"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"


Projekt "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, treningu podstawowych kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, porad prawnych oraz sfinansowanie szkoleń zawodowych.
Uczestnikom zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi, materiały dydaktyczne, piśmiennicze, poczęstunek, warsztaty, kursy oraz badania lekarskie.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby  bezrobotne, będące jednocześnie klientami pomocy społecznej w gminie Pińczów
Wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Złota 7.
 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama