Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 


Aktualności
Drukuj
poniedziałek, 28 maja 2012 05:01
Trening podstawowych kompetencji społecznych.

Trening podstawowych kompetencji społecznych W dniach od 22.05.2012r. do 23.05.2012r. w miejscowości Krzyżanowice, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Zacisze” w ramach projektu odbył się Trening podstawowych kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego psychologa

Program  przedstawiał się następująco:
I. Blok zajęć: Wprowadzenie do zagadnień komunikacji międzyludzkiej
1. Przedstawienie prowadzącego i uczestników, rozmowa oczekiwaniach         
dotyczących tego warsztatu oraz wyjaśnienie celów spotkania,
2. Zabawy integracyjne mające na celu lepsze poznanie się uczestników oraz
zbudowanie klimatu współpracy,
3. Komunikacja interpersonalna (rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna).
Więcej…
 
Drukuj
czwartek, 26 kwietnia 2012 04:54
Warsztaty z Aktywizacji Zawodowej i Porady Prawne

W dniach od 13 kwietnia 2012r. do 14 czerwca 2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbywają się zajęcia dla BO:

I. Warsztaty z aktywizacji zawodowej
Zajęcia mają na celu analizę niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, znajdowanie ofert pracy, naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, ukazanie możliwości założenia firmy.
Warsztaty aktywizacji zawodowej mają wzbudzić u beneficjentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, określenie  predyspozycji zawodowych,  wskazać sposoby radzenie sobie z rynkiem pracy. Program warsztatów zakłada 35 godzin zajęć przeprowadzonych przez dwóch trenerów w czasie 15 spotkań.

II. Porady prawne
Spotkania mają na celu:
•    pomoc w pisaniu pism urzędowych,
•    informowanie o prawach przysługujących przy załatwianiu spraw w organach administracji państwowej i samorządowej (ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, sądach rodzinnych, itp.),
•    pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych urzędów państwowych i samorządowych (np.decyzji o przyznaniu i odmowie świadczeń),
•    informowanie o uprawnieniach w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw nieletnich,
•    pomoc w sporządzaniu pism procesowych dla opiekunów dzieci i młodzieży, które mają postępowanie przed sądami rodzinnymi
•    informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i informacji prawnej od odpowiednich instytucji i organizacji.
Program obejmuje  36 godzin zajęć przeprowadzonych przez dwóch prawników w czasie 12 spotkań.

Ponadto w czasie trwania szkolenia beneficjenci mogą uzyskać od radców prawnych wszelkich porad w związku ze zgłoszonymi indywidualnymi problemami.  

Wszystkie zajęcia odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7. beneficjenci Ostateczni mają zapewniony catering , objęci są także ubezpieczeniem NW.
 
Drukuj
poniedziałek, 19 marca 2012 06:02
Doradztwo zawodowe i porady wizażystki

W dniach od 12.03.2012r. do 04.04.2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się szkolenia z zakresu:

I. doradztwa zawodowego w formie jednorazowych dwugodzinnych, indywidualnych konsultacji, podczas których doradca zawodowy wspólnie z klientem wybiera najbardziej korzystne rozwiązanie dla danej osoby w konkretnej sytuacji zawodowej. W szkoleniu bierze udział 18 benificjentów.

Zajęcia te mają na celu:
•    określenie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
•     wybór drogi zawodowej,
•    zbadanie oczekiwań związanych z poszukiwaniem pracy,
•    diagnozę deficytów w zakresie umiejętności i kwalifikacji,
•    określenie celów zawodowych,
•    wzmocnienie poczucia własnych kompetencji,

Szkolenia odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Zlota 7
Więcej…
 
Drukuj
czwartek, 05 stycznia 2012 07:32
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PINCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W 2012 ROKU
POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS,     zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z :
•    treningu podstawowych kompetencji społecznych,
•    doradztwa zawodowego,
•    szkoleń indywidualnych,
•    warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
•    porad prawnych.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie  do dnia 10 lutego 2012r. Spośród złożonych zgłoszeń, po wcześniejszej analizie, zostanie wyłoniona grupa  BO.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 
Drukuj
poniedziałek, 12 grudnia 2011 06:39

Konferencja  podsumowująca projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Konferencja  podsumowująca projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dniu 17  listopada 2011r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”. W czasie konferencji wręczono certyfikaty ukończenia szkoleń oraz gadżety promocyjne dla Beneficjentów. Przedstawiono osiągnięte rezultaty i produkty projektu. Po wystąpieniach przeprowadzono panel dyskusyjny z Beneficjentami Ostatecznymi. W wyniku dyskusji BO stwierdzili , że udział w projekcie zwiększył ich  wiarę we własne możliwości, powiększył już posiadane umiejętności oraz pozwolił zdobyć  nowe kwalifikacje. BO jednogłośnie zgłaszali akces do kolejnych projektów które w przyszłości byłyby realizowane przez MGOPS.
Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.
Więcej…
 
Drukuj
środa, 16 listopada 2011 09:58

Mała Księgowość


Mała KsięgowośćW dniach od 2 do 14 listopada 2011r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbyło się szkolenie pn. „Mała księgowość”.
W szkoleniu wzięło udział 5 kobiet. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
Zajęcia odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28 -400 Pińczów, w ilości 50 godzin dydaktycznych (24 godzin teoretycznych oraz 26 godzin praktycznych).
Tematyka prowadzonych zajęć:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 15
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama