Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 


Aktualności
Drukuj
czwartek, 20 grudnia 2012 06:05

Konferencja podsumowująca – 13 grudnia 2012r.


   Konferencja W dniu 13 grudnia 2012r. w sali Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji i Sportu w Pińczowie, ul.Żwirki i Wigury 40, odbyła się Konferencja  podsumowująca V edycję Projektu „Aktywizacja  zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program konferencji:
1.Rejestracja gości, wydanie materiałów promocyjnych.
2.Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników V edycji Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”
3.Omówienie założeń EFS i POKL
4.Wręczenie certyfikatów kończących szkolenia specjalistyczne
5.Dyskusja
6.Poczęstunek
W konferencji  udział wzięli beneficjenci projektu, zaproszeni goście oraz osoby bezpośrednio realizujące projekt. Koordynator Projektu i Dyrektor M-GOPS w Pińczowie  powitali przybyłe osoby, podziękowali wszystkim za wniesioną pracę, przypomnieli cel realizowanego projektu oraz zapoznali wszystkich zebranych z osiągniętymi rezultatami i produktami projektu. Każdemu z  Beneficjentów Ostatecznych pogratulowano  wręczając certyfikat ukończenia szkoleń oraz gadżety promocyjne. Po wystąpieniach przeprowadzono panel dyskusyjny z Beneficjentami Ostatecznymi. W wyniku dyskusji BO stwierdzili , że udział w projekcie zwiększył ich wiarę we własne możliwości, powiększył już posiadane umiejętności oraz pozwolił zdobyć nowe kwalifikacje, które umożliwią im rozwój zawodowy . BO jednogłośnie zgłaszali akces do kolejnych projektów, które w przyszłości byłyby realizowane przez M-GOPS w Pińczowie.
Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 30 października 2012 07:16

Szkolenia

Kursy

W dniach od 15.10.2012r. do 30.10.2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyły się szkolenia: Malarz oraz Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz umiejętnością fakturowania.

Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 30 października 2012 06:01

Ogłoszenie

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PINCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU  KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE W 2013 ROKU POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z :  treningu podstawowych kompetencji społecznych, warsztatów, doradztwa zawodowego, szkoleń indywidualnych itp

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie lub u  terenowych pracowników socjalnych do dnia 15 grudnia 2012r. Spośród złożonych zgłoszeń w procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa BO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
Drukuj
czwartek, 04 października 2012 06:59

Florystyka i aranżacja terenów zielonych

  Florystyka i aranżacja terenów zielonych W dniach od 12.09.2012r. do 24.09.2012r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyło się szkolenie o nazwie: Florystyka i aranżacja terenów zielonych. W szkoleniu wzięło udział 9 osób. Zajęcia w ilości 70 godzin dydaktycznych były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.Więcej…
 
Drukuj
środa, 25 lipca 2012 05:01

Kurs Autoprezentacji
DSCN1542W dniach od 19.07.2012r. do 20.07.2012r. w miejscowości Krzyżanowice, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Zacisze”, w ramach realizowanego przez MGOPS projektu odbył się kurs autoprezentacji, prowadzony przez psychologa.

Cel szkolenia
Celem kursu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji. Uświadomienie uczestnikom wpływu sposobu mówienia i postawy na to, jak są odbierani przez pracodawcę i otoczenie. Ćwiczenia dykcji, emisji głosu oraz mowy ciała są  pomocne dla osób mających kłopoty z występami publicznymi.
Program szkolenia:
Pierwszy dzień szkolenia
1. Przedstawienie uczestników i wprowadzenie do tematyki zajęć,
2. Ćwiczenia integracyjno - relaksacyjne,
3. Dykcja i artykulacja,
4. Emisja głosu,
5. Świadomość ciała i mowa ciała - wprowadzenie teoretyczne.

Drugi dzień szkolenia
1. Przywitanie uczestników, ćwiczenia relaksacyjne wprowadzające w tematykę zajęć,
2. Świadomość ciała - zajęcia warsztatowe z komunikacji niewerbalnej,
3. Autoprezentacja,
4. Jak dobrze się zaprezentować podczas wystąpień publicznych,
5. Podsumowanie: wybrane zagadnienia teoretyczne, dyskusja, pytania  uczestników.
Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, dyskusji, pracy w grupie, pracy indywidualnej, ćwiczeń, scenek rodzajowych.

Uczestnikom kursu  zapewniono: dojazd, salę szkoleniową, nocleg, wyżywienie oraz  ubezpieczeniem NW.
Czas trwania szkolenia: 2 dni (20 godzin dydaktycznych).

Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 19 czerwca 2012 07:00
Wyjazd  integracyjno – edukacyjny

Wyjazd do Chorzowa W dniu 9 czerwca 2012r. Beneficjenci Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli udział w działaniu środowiskowym -   wyjeździe integracyjno - edukacyjnym do Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Wyjazd został  zrealizowany w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Impreza prowadzona była przez doświadczonego przewodnika. Wszystkim osobom zapewniono ubezpieczenie NW, wyżywienie oraz wiele atrakcji.
W drodze do Wesołego Miasteczka  uczestnicy wyjazdu zwiedzili również  ruiny zamku „Ogrodzieniec” w Podzamczu, a także Pustynię Błędowską (punkt widokowy „Dąbrówka” pod miastem Klucze).
Śląskie Wesołe Miasteczko zajmuje powierzchnię 26 hektarów, wokół malowniczego stawu zlokalizowanych jest kilkadziesiąt karuzeli i innych urządzeń służących do zabawy oraz punkty gastronomiczne. Głównymi atrakcjami Wesołego Miasteczka są: samoloty duże, gwiazda duża - największy w Polsce diabelski młyn o średnicy 40 metrów, gondola, którą można się wznieść  na wysokość ok. 45 metrów, pierwszy w Polsce rollercoaster, ześlizg do wody, skoternie (szalona jazda elektrycznymi pojazdami), beczka śmiechu, karuzela Enterprise, karuzele Apollo 2000 i Balerina oraz Pałac Strachów.
Wszystkie atrakcje, w których BO brali czynny udział sprawiły wiele radości, satysfakcji i zadowolenia.
Wyjazd miał charakter integracyjny, edukacyjny i turystyczny. Udział osób zależnych pozwolił na zacieśnienie więzi rodzinnych i spędzenie aktywnie czasu. BO mięli zapewnione wyżywienie oraz ubezpieczenie.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 15
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama