Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 


Aktualności
Drukuj
poniedziałek, 15 lipca 2013 05:35
Porady Prawne
  Porady prawneW dniach od 5 czerwca 2013r. do 8 lipca 2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbyły się zajęcia - porady prawne dla Beneficjentów.
Szkolenie miało na celu:
- pomoc w formułowaniu pism urzędowych,
- informowanie o prawach przysługujących przy załatwianiu spraw w organach administracji państwowej i samorządowej (ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, sądach rodzinnych i innych),
- pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych urzędów państwowych i samorządowych (decyzji o przyznaniu i odmowie świadczeń),
- pomoc w sporządzaniu pism procesowych dla opiekunów dzieci i młodzieży, które mają postępowanie przed sądami rodzinnymi
- informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i informacji prawnej od odpowiednich instytucji i organizacji.
Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 25 czerwca 2013 10:43

Kurs Autoprezentacji

Kurs Autoprezentacji W dniach od 20.06.2013r. do 21.06.2013r. w miejscowości Wymysłów, „Dworek na Wymysłowie”, w ramach projektu odbył się kurs autoprezentacji. Zajęcia prowadzone był przez psychologa i wzięli w nich  udział Beneficjenci Ostateczni realizowanego przez MGOPS projektu systemowego.

Skrócony opis szkolenia
Uczestnicy kursu poznali i nauczyli się wykonywać podstawowe ćwiczenia dykcyjne, emisyjne i rozluźniające, uświadomili sobie znaczenie własnego wyglądu i sposobu prezentacji podczas rozmowy o staż, pracę itp.
Cel szkolenia
Celem kursu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji. Uświadomienie uczestnikom wpływu sposobu mówienia i postawy na to, jak są odbierani przez pracodawcę. Ćwiczenia dykcji, emisji głosu oraz mowy ciała mogą okazać się pomocne dla osób mających kłopoty z występami publicznymi.

Więcej…
 
Drukuj
środa, 29 maja 2013 09:20

Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych

Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych W dniach od 23.05.2013r. do 24.05.2013r. w miejscowości Wymysłów, „Dworek na Wymysłowie” w ramach projektu odbył się Trening podstawowych kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i wzięli w nich udział Beneficjenci Ostateczni.

Więcej…
 
Drukuj
środa, 22 maja 2013 12:38

Zajęcia z wizażu


W dniach od 09.04.2013r. do 10.05.2013r. w gabinecie kosmetycznym „Looksus”, Pińczów, ul.Podemłynie 14, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyły się zajęcia z wizażu dla beneficjentów. Program szkolenia przedstawia się następująco:

Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 16 kwietnia 2013 05:41

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy W dniach od 2 kwietnia 2013r. do 9 maja 2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbywają się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia mają na celu analizę niepowodzeń i szans w poszukiwaniu pracy. Udział w nich to odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, znajdowanie ofert pracy, nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, ukazanie możliwości założenia firmy.
Warsztaty aktywizacji zawodowej mają wzbudzić u beneficjentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, znalezienie własnych predyspozycji zawodowych, radzenie sobie z rynkiem pracy. Program zakłada 35 godzin warsztatów przeprowadzonych przez  trenerka w czasie 10 spotkań.
Plan zajęć według spotkań:
1. Wprowadzenie   
2. Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy
3. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, bilans umiejętności   
4. Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia   
5. Rynek pracy, znajdowanie ofert pracy
6. Twój plan działania
7. Dokumenty aplikacyjne
8. Umiejętności interpersonalne, asertywność w poszukiwaniu pracy
9. Rozmowa kwalifikacyjna nowa praca
10. Własna firma. Czy ja się do tego nadaję              

Zajęcia  odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7. Beneficjenci Ostateczni mają zapewniony catering oraz objęci są ubezpieczeniem NW.

Więcej…
 
Drukuj
piątek, 22 marca 2013 07:50
Doradztwo zawodowe
W dniach od 12.03.2013r. do 27.03.2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywa się szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego. W szkoleniu uczestniczy 24 beneficjentów.
Spotkania mają na celu wstępne określenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu. Podczas indywidualnych spotkań BO  rozmawiają z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określają wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starają się odkrywać swoje możliwości i określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas indywidualnych rozmów z Uczestnikami projektu doradca zawodowy określa wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.
Spotkania odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony poczęstunek oraz objęci  są ubezpieczeniem NW.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 15
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama