Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 


Aktualności
Drukuj
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 04:45
Warsztaty Mediacji

W dniach od 05.07.2014r. do 06.07.2014r. oraz od 12.07.2014r. do 13.07.2014r.  w sali Muzeum Regionalnego w Pińczowie, w ramach projektu odbyły się warsztaty mediacji. W zajęciach wzięło udział 20 BO.
Program szkolenia:
I. Blok zajęć
1. Relacje międzyludzkie:
- co łączy ludzi
- źródła nieporozumień
- wprowadzenie pojęcia: konflikt
2. Konflikt jako zjawisko społeczne:
- fazy konfliktu
- zachowania ludzi wobec konfliktu
3. Konstruktywne rozwiązanie konfliktów:
- wprowadzenie pojęć: mediacji, negocjacji, arbitrażu.
Więcej…
 
Drukuj
środa, 02 lipca 2014 07:19
Trening  Kompetencji i Umiejętności Społecznych

  Trening  Kompetencji i Umiejętności Społecznych W dniach od 16.06.2014r. do 24.06.2014r. w sali Muzeum Regionalnego w Pińczowie, w ramach projektu odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia  prowadzone były przez psychologa i uczestniczyło w nich  20BO.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do zagadnień komunikacji międzyludzkiej
1.Przedstawienie prowadzących i uczestników. Rozmowa o oczekiwaniach dotyczących tego warsztatu oraz wyjaśnienie celów spotkania.
2.Zabawy integracyjne mające na celu lepsze poznanie się uczestników oraz zbudowanie klimatu współpracy.
3.Praca w grupach: co łączy uczestników( cechy wspólne grupy ) oraz  co różnicuje każdego na tle jego grupy.
4.Komunikacja interpersonalna /Rodzaje komunikacji –werbalna i niewerbalna-wykład i dyskusja.

II. Blok zajęć : Bariery w komunikacji- jak sobie z nimi radzić?
1.Omówienie barier w komunikacji interpersonalnej: fizycznych i psychicznych
2.Ćwiczenia warsztatowe dotyczące radzenia sobie z barierami w komunikacji międzyludzkiej.
3. Ćwiczenie komunikacji-praca w parach, drama-odgrywanie ról przez uczestników.
Więcej…
 
Drukuj
środa, 14 maja 2014 06:02

Warsztaty Autoprezentacji

Autoprezentacja W dniach od 08.05.2014r. do 09.05.2014r. w miejscowości Wymysłów, „Dworek na Wymysłowie”, w ramach realizowanego projektu odbył się warsztat autoprezentacji.  Prowadzony był przez psychologa i wzięło w nim udział 20 Beneficjentów Ostatecznych.

Cel szkolenia
Celem warsztatu było zaprezentowanie podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji, emisji głosu, świadomości ciała i treningu autoprezentacji.  Zapoznanie i nauczenie się  podstawowe ćwiczenia dykcyjnych, emisyjnych i rozluźniających, uświadomienie  znaczenie własnego wyglądu i sposobu prezentacji podczas rozmowy o staż, pracę itp. 

Program szkolenia
Pierwszy dzień szkolenia
1. Przedstawienie uczestników i wprowadzenie do tematyki zajęć,
2. Ćwiczenia integracyjno - relaksacyjne,
3. Dykcja i artykulacja,
4. Emisja głosu,
5. Świadomość ciała i mowa ciała - wprowadzenie teoretyczne.

Więcej…
 
Drukuj
poniedziałek, 07 kwietnia 2014 12:32
Doradztwo zawodowe

W dniach od 11.03.2014r. do 24.04.2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się zajecia z zakresu doradztwa zawodowego w których uczestniczy 20BO.
Indywidualne spotkania mają na celu określenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu. Podczas spotkania trwającego dwie godziny lekcyjne uczestnicy projektu rozmawiają z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określają wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starają się odkrywać swoje możliwości i określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas rozmów z Uczestnikami projektu doradca zawodowy określa wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.
Spotkania odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Złota 7. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony poczęstunek oraz objęci są ubezpieczeniem NW.

 
Drukuj
piątek, 04 kwietnia 2014 10:12
Porady wizażystki
W dniach od 11.03.2014r. do 24.04.2014r. w gabinecie kosmetycznym „Looksus”, Pińczów, ul. Podemłynie 14, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się porady z wizażu dla 20 BO . W ramach porad każdy BO ma zagwarantowaną dwugodzinna wizytę w salonie kosmetycznym. Wizyta obejmuje podstawowe zabiegi np. oczyszczanie twarzy, regulacja brwi itp. , udzielane są także wskazówki:
Więcej…
 
Drukuj
piątek, 17 stycznia 2014 09:37
Ogłoszenie

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE W 2014 ROKU POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów,  doradztwa, szkoleń itp.


Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie lub u terenowych pracowników socjalnych do dnia 31 stycznia 2014r. Spośród złożonych zgłoszeń w procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa BO.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 15
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama