Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 


Aktualności
Drukuj
poniedziałek, 19 stycznia 2015 06:03
Ogłoszenie !!!

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE OGŁASZA NABÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO KTÓRY REALIZOWANY BĘDZIE W 2015 ROKU POD TYTUŁEM „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE PIŃCZÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Zgłoszenia do projektu mogą składać osoby korzystające ze wsparcia MGOPS, zamieszkujące na terenie miasta i gminy Pińczów. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt przewiduje podpisanie kontraktów socjalnych w ramach których uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w celu podniesienia swoich umiejętności oraz aktywności zawodowej. W ramach projektu BO będą mieli okazje skorzystać z bezpłatnych form aktywnej integracji, a w szczególności z : treningów, warsztatów,  doradztwa, szkoleń itp.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie MGOPS w Pińczowie lub u terenowych pracowników socjalnych do dnia  23 stycznia 2015r. Spośród złożonych zgłoszeń w procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa BO.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 
Drukuj
wtorek, 16 grudnia 2014 16:18
Spotkanie świąteczno – edukacyjne

W dniu 05 grudnia 2014r. uczestnicy projektu wraz z osobami zależnymi wzięli udział w  spotkaniu świąteczno – edukacyjnym, które odbyło się w pomieszczeniach Muzeum Regionalnego w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2a.
W czasie spotkania Beneficjenci wzięli udział w dwugodzinnej prelekcji z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny, który zaprezentował sposoby udzielania pierwszej pomocy.  Beneficjenci pod okiem specjalisty mogli wykonać  opatrunek medyczny oraz przećwiczyć akcję reanimacyjną.
Więcej…
 
Drukuj
wtorek, 16 grudnia 2014 16:17
Konferencja podsumowująca – 27 listopada 2014r.

W dniu 27 listopada 2014r. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40.  odbyła się konferencja  podsumowująca VII edycję Projektu „Aktywizacja  zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program konferencji:
  1. Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników VII edycji Projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”
  2. Omówienie założeń EFS i POKL
  3. Wręczenie certyfikatów kończących szkolenie specjalistyczne
  4. Dyskusja
  5. Poczęstunek

W konferencji  udział wzięli uczestnicy Projektu, zaproszeni goście oraz osoby bezpośrednio realizujące projekt. Koordynator oraz Dyrektor M-GOPS w Pińczowie   powitali zebranych, podziękowali za wniesioną pracę, przypomnieli cel realizowanego projektu oraz zapoznali wszystkich zebranych z osiągniętymi rezultatami i produktami. Uczestnikom pogratulowano zaangażowania we wszystkie działania projektowe oraz  wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia. Po wystąpieniach przeprowadzono panel dyskusyjny. Z dyskusji przeprowadzonej z uczestniczkami projektu na temat  jego realizacji wynikało, że udział w nim zwiększył wiarę we własne możliwości, rozszerzył  już posiadane umiejętności oraz pozwolił zdobyć nowe kwalifikacje. Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.


 
Drukuj
poniedziałek, 20 października 2014 15:47
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej

  Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnejW dniach od 15 września do 25 września 2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbyło się szkolenie o nazwie: Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej. W szkoleniu wzięło udział 13 osób. Zajęcia w ilości 54 godzin dydaktycznych były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
Zajęcia odbyły się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie,
ul. Żwirki i Wigury 40, 28 -400 Pińczów.
Więcej…
 
Drukuj
poniedziałek, 20 października 2014 15:44
Opiekunka osoby niepełnosprawnej

W terminie od 01 lipca do 10 lipca 2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, odbyło się szkolenie teoretyczne pn. „Opiekun/ka osoby i niepełnosprawnej”. W szkoleniu wzięło udział 7 osób. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia odbywały się Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40, 28 -400 Pińczów oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5, 28 -400 Pińczów, w ilości 48 godzin dydaktycznych. W trakcie zajęć teoretycznych prowadzony był: wywiad problemowy, dyskusja dydaktyczna, metodą przypadków, praca w grupie.
Tematyka zajęć teoretycznych:
Więcej…
 
Drukuj
poniedziałek, 08 września 2014 07:28
Tarnowskie Góry - wyjazd  integracyjny

Tarnowskie Góry - wyjazd  integracyjny W dniu 30 sierpnia 2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci Ostateczni wraz z osobami zależnymi wzięli udział w działaniu środowiskowym - wyjeździe integracyjnym do Zabytkowej Kopalni Srebra  w Tarnowskich Górach.
Zwiedzanie Kopalni Srebra odbyło się w podziemnych korytarzach położonych ponad 40 m. pod powierzchnią ziemi. W Kopalni przez cały rok panuje stała temperatura ok. 10 C. Zwiedzanie kopalni trwało około 90 minut. Oprócz podziemnych korytarzy na powierzchni znajduje się muzeum oraz Skansen Maszyn Parowych. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 15
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama