Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 


Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 04:54

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"

 

  KonferencjaW dniu sierpnia 2015 r. godz.14.30 w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów".  W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek współpracujących przy projekcje, uczestnicy projektu, oraz  pracownicy MGOPS w Pińczowie.  Konferencję poprowadził Pan Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: w zakresie Aktywnej Integracji zostało zawartych i przeprowadzonych 10 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi .Uczestnicy projektu brali udział w indywidualnych  zajęciach z aktywizacji zawodowej, w spotkaniu grupowym z mediatorem i 2 dniowym wyjeździe w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych, gdzie nabyli wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.   
W terminie od 01 czerwca do 31 sierpnia 2015r., w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną na szkoleniu  Beneficjenci uczestniczą w zajęciach praktycznych (staż) „ Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej”.. Zajęcia praktyczne -  w ilości 520 godzin (8 godzin dziennie przez 65 dni roboczych), odbywają się w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, podczas których uczestnicy ćwiczą metody postępowania z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w zawodzie opiekuna.
Uczestnicy Projektu zdobyli nowe kwalifikacje, które zostały potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami. Dzięki uczestnictwu w kursie zawodowym, szkoleniach , stażu  mają  większą możliwość podjęcia zatrudnienia w zawodzie, w których zdobyli nowe doświadczenia.
Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. 

konferencja konferencja konferencja
konferencja konferencja konferencja
konferencja konferencja konferencja
konferencja konferencja konferencja
konferencja konferencja konferencja

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama