Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 


Aktualności
Drukuj
środa, 31 października 2018 10:13

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.                        Nazwa zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE

2.                        Adres zamawiającego: 28-400 Pińczów, ul. Złota 7

3.                        Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. / fax. 41 357 24 32

4.                       Adres e-mail zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.                       Adres strony internetowej: www.pinczow.com.pl

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE,28-400 Pińczów, ul. Złota 7 - sekretariat

2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2018 roku, o godz. 0900.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 roku o godz. 0915 w siedzibie zamawiającego.

 

Ogłoszenie [pdf]

SIWZ [pdf]

Załącznik nr 1 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 2 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 3 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 4 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 5 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 6 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 7 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 8 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 9 do SIWZ [pdf]

Załącznik nr 10 do SIWZ [pdf]

 
Drukuj
poniedziałek, 29 października 2018 11:46
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach, na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. W zakresie przetwarzania Państwa danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO, sprostowania Państwa danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO oraz usunięcia tychże danych na zasadach określonych w art. 17 RODO.
 7. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, objętym obowiązkiem ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości przyznania wnioskowanej pomocy.

 

 
Drukuj
piątek, 13 stycznia 2017 08:27

Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

PO WER i UE kolor

W ramach  projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie” realizowanego w oparciu o  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakończono prace adaptacyjne nowych pomieszczeń. Zakupiono wyposażenie stanowisk pracy oraz zainstalowano nową centralę telefoniczną, która pozwoli na podłączenie do niej linii telefonicznych w pomieszczeniach biurowych.  
Wprowadzono zarządzeniem Dyrektora nowy Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie oraz nowy schemat organizacyjny. Pracownicy socjalni zostali przydzieleni do nowo powstałych zespołów i stanowisk oraz otrzymali nowe zakresy obowiązków.
Wszystkie działania realizowane w projekcie finansowane będą w ramach otrzymanego dofinasowania z EFS i mają na celu oddzielenie pracy socjalnej od działań administracyjnych i stworzenie jak najlepszego modelu organizacji pracy.

 
Drukuj
środa, 07 grudnia 2016 11:07

Informacja o udzieleniu zamówienia

MGOPS w Pińczowie  informuje,  że umowa na usługi opiekuńcze z wybranym oferentem została zawarta i podpisana 17 listopoda 2016 .

Pobierz plik [pdf]

 

 
Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 05:55

Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

PO WER i UE kolor

W ramach  projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie” trwają prace adaptacyjne nowych pomieszczeń i wyposażenia stanowisk pracy pracowników socjalnych. W miesiącu październiku przygotowano nowy Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny oraz nowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników.  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty pozwolą na oddzielenie pracy socjalnej od działań administracyjnych.
Wypracowanie nowego modelu pracy w MGOPS będzie trwało  do 31.08.2018r. w czasie 23 miesięcy zarówno pracownicy jak i klienci MGOPS zostaną wdrożeni w nowy system pracy Ośrodka który ma zapewnić sprawniejszy dostęp do oferowanych przez OPS usług.

 
Drukuj
wtorek, 25 października 2016 10:06

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

Informacje o przetargu:


 • rodzaj postępowania: Postępowanie na podstawie art. 138 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów
 • data ogłoszenia: 25.10.2016
 • termin składania ofert: 02.11.2016 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie , ul.Złota 7 , Sekretariat

Ogłoszenie [ pdf ].

SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 1 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 2 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 3 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 4 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 5 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 6 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 7 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 8 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 9 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 10 do SIWZ [ pdf ].

 

Informacja o wynikach [ pdf ]

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama