Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 


Aktualności
Drukuj
piątek, 13 stycznia 2017 08:27

Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

PO WER i UE kolor

W ramach  projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie” realizowanego w oparciu o  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakończono prace adaptacyjne nowych pomieszczeń. Zakupiono wyposażenie stanowisk pracy oraz zainstalowano nową centralę telefoniczną, która pozwoli na podłączenie do niej linii telefonicznych w pomieszczeniach biurowych.  
Wprowadzono zarządzeniem Dyrektora nowy Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie oraz nowy schemat organizacyjny. Pracownicy socjalni zostali przydzieleni do nowo powstałych zespołów i stanowisk oraz otrzymali nowe zakresy obowiązków.
Wszystkie działania realizowane w projekcie finansowane będą w ramach otrzymanego dofinasowania z EFS i mają na celu oddzielenie pracy socjalnej od działań administracyjnych i stworzenie jak najlepszego modelu organizacji pracy.

 
Drukuj
środa, 07 grudnia 2016 11:07

Informacja o udzieleniu zamówienia

MGOPS w Pińczowie  informuje,  że umowa na usługi opiekuńcze z wybranym oferentem została zawarta i podpisana 17 listopoda 2016 .

Pobierz plik [pdf]

 

 
Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 05:55

Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

PO WER i UE kolor

W ramach  projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie” trwają prace adaptacyjne nowych pomieszczeń i wyposażenia stanowisk pracy pracowników socjalnych. W miesiącu październiku przygotowano nowy Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny oraz nowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników.  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty pozwolą na oddzielenie pracy socjalnej od działań administracyjnych.
Wypracowanie nowego modelu pracy w MGOPS będzie trwało  do 31.08.2018r. w czasie 23 miesięcy zarówno pracownicy jak i klienci MGOPS zostaną wdrożeni w nowy system pracy Ośrodka który ma zapewnić sprawniejszy dostęp do oferowanych przez OPS usług.

 
Drukuj
wtorek, 25 października 2016 10:06

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

Informacje o przetargu:


  • rodzaj postępowania: Postępowanie na podstawie art. 138 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów
  • data ogłoszenia: 25.10.2016
  • termin składania ofert: 02.11.2016 godz. 9.00
  • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie , ul.Złota 7 , Sekretariat

Ogłoszenie [ pdf ].

SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 1 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 2 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 3 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 4 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 5 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 6 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 7 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 8 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 9 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 10 do SIWZ [ pdf ].

 

Informacja o wynikach [ pdf ]

 
Drukuj
wtorek, 04 października 2016 11:15

Projekt konkursowy

PO WER i UE kolor

Od 1 października Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie realizuje projekt konkursowy ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polkityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna. Tytuł konkursu Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.
Celem realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 23 miesięcy tj. 01.10.2016-31.08.2018r. W wyniku wdrożenia projektu w MGOPS nastąpi zmian systemu organizacyjnego, rozumiana jako zmiana organizacji pracy socjalnej. Oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do MGOPS ( w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji). W ramach projektu wprowadzone zostaną rozwiązania optymalizującej wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników1). W celu organizacji pracy wyodrębnione zostaną Zespoły i Stanowiska pracy.
4 zespoły :
- Zespół/Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
- Zespół/Stanowisko ds. pracy socjalne
- Zespół/Stanowisko ds. usług
- Zespół/Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją
 
Drukuj
środa, 09 marca 2016 05:55
500+
Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195). Jednostką odpowiedzialną za realizację programu
"Rodzina 500 plus" dla mieszkańców gminy Pińczów będzie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy osobiście, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub Emp@tia.
Ośrodek Pomocy Społecznej  wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r.
z wyrównaniem od kwietnia 2016 r., bez względu na to, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju, czy do 10 czerwca 2016r.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama