Pińczów, dnia 30.11.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 09.11.2020 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 24.11.2020 została zawarta umowa z Wykonawcą:

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „LIB-MED”
Barbara Liberek
ul. 3 Maja 14,
28-400 Pińczów