Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 560 000,00 brutto.

 

   Nr oferty  

    Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

    adres wykonawcy

   Cena brutto
   1    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
   „LIB-MED” Barbara Liberek
   28-400 Pińczów, Ul. 3 Maja 14
    558 800,00 zł

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.