loga projektu

 

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

Organizacja wielomodułowych usług szkoleniowych wraz z egzaminami nadającymi kwalifikacje zawodowe w ramach realizacji Projektu pn.  „NOWE OTWARCIE”

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 207 550,00 zł brutto.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

202 600,00 zł

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

215 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.