MGOPS w Pińczowie zaprasza na składanie ofert cenowych na zadanie pod nazwą: Organizacja wielomodułowych usług szkoleniowych wraz z egzaminami nadającymi kwalifikacje zawodowe w ramach realizacji Projektu pn." NOWE OTWARCIE"

Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ [pdf]

Załącznik 1 [pdf]

Załącznik 2 [pdf]

Załącznik 3 [pdf]

Załącznik 4 [pdf]

Załącznik 5 [pdf]

Załącznik 6 [pdf]