Warsztaty Aktywnego Poszukiwania PracyW dniach od 2 kwietnia 2013r. do 9 maja 2013r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” odbywają się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia mają na celu analizę niepowodzeń i szans w poszukiwaniu pracy. Udział w nich to odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, znajdowanie ofert pracy, nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, ukazanie możliwości założenia firmy.

Warsztaty aktywizacji zawodowej mają wzbudzić u beneficjentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, znalezienie własnych predyspozycji zawodowych, radzenie sobie z rynkiem pracy. Program zakłada 35 godzin warsztatów przeprowadzonych przez trenerka w czasie 10 spotkań.

 

Plan zajęć według spotkań:

  1. Wprowadzenie
  2. Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy
  3. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, bilans umiejętności
  4. Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia
  5. Rynek pracy, znajdowanie ofert pracy
  6. Twój plan działania
  7. Dokumenty aplikacyjne
  8. Umiejętności interpersonalne, asertywność w poszukiwaniu pracy
  9. Rozmowa kwalifikacyjna nowa praca
  10. Własna firma. Czy ja się do tego nadaję

Zajęcia odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7. Beneficjenci Ostateczni mają zapewniony catering oraz objęci są ubezpieczeniem NW.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy