W dniu 9 czerwca odbyła się konferencja promująca projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”, po raz kolejny realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie. Celem konferencji było przedstawienie zasad współfinansowania projektów systemowych przez Unię Europejska w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapoznanie zaproszonych gości z projektem realizowanym w roku bieżącym.

Obecny projekt swoim wsparciem obejmuje 20 Beneficjentów Ostatecznych a formy wsparcia zostały znacznie rozbudowane biorąc pod uwagę lata ubiegłe. W czasie konferencji omówiono zadania, które zostały zrealizowane do chwili obecnej. Część konferencji poświęcono na omówienie roli doradztwa zawodowego oraz kwestie podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia indywidualne. Po cześć prelekcyjne odbyły się panel dyskusyjny a następnie uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.