Trening Podstawowych Kompetencji SpołecznychW dniach od 06.05.2011r. do 08.05.2011r. w miejscowości Sichów Duży „Dom i Biblioteka Sichowska” Pałac Radziwiłłów w Sichowie, 28-236 Rytwiany, w ramach projektu odbyło się szkolenie - Trening podstawowych kompetencji społecznych. Szkolenie było prowadzone przez psychologa i wzięło w nim udział 20 Beneficjentów Ostatecznych.

 

 

 

 

Zajęcia miały na celu:

  • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
  • uzyskanie lepszej komunikacji z innymi,
  • rozpoznawanie podstawowych emocji, ekspresję emocji u innych,
  • dostrzeganie związku własnych stanów somatycznych z przeżyciami emocjonalnymi (pomaga to w kontrolowaniu własnych emocji),
  • naukę asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz szanowanie zdania innych ludzi,
  • budowę swojego pozytywnego wizerunku,
  • uświadomienie znaczenia sposobu mówienia i postawy ciała na odbiór przez inne osoby.

Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony: transport, salę szkoleniową, noclegi, pełne wyżywienie oraz objęci zostali ubezpieczeniem.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (20 godzin dydaktycznych).

Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych
Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych
Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych Trening Podstawowych Kompetencji Społecznych