W dniach od 01.03.2011r. do 14.03.2011r. w M-GOPS w Pińczowie w ramach projektu odbyło się spotkania z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego w formie jednorazowych dwugodzinnych, indywidualnych konsultacji, podczas których doradca zawodowy wspólnie z beneficjentem wybierał najbardziej korzystne rozwiązanie dla danej osoby rozpatrując jego predyspozycje i sytuację zawodową. W szkoleniu wzięło udział 20 osób BO projektu.

Zajęcia te miały na celu:

  • Określenie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
  • wybór drogi zawodowej,
  • diagnozę deficytów w zakresie umiejętności i kwalifikacji,
  • wzmocnienie poczucia własnych kompetencji,
  • określenie celów zawodowych,
  • zbadanie oczekiwań związanych z poszukiwaniem pracy.

Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony, catering (kawa, herbata ciasto, owoce) oraz objęci byli ubezpieczeniem.