W dniu 1 marca 20 Beneficjentów Ostatecznych skorzysta z indywidualnego doradztwa zawodowego. Każdemu z BO poświęcone zostaną 2 godziny doradztwa w czasie których rozpoznane zostaną indywidualne predyspozycje, celem ustalenia kolejnych form wsparcia. Konsultacje odbywać się będą w budynku MGOPS w godzinach porannych BO zapewniony zostanie catering.