Zakończono rekrutację 20 Beneficjentów Ostatecznych którzy wezmą udział w kolejnej edycji projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”w roku 2011. Beneficjentami Ostatecznymi są osoby z terenu gminy Pińczów zarówno kobiety jak i mężczyźni korzystający z wsparcia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie. W ramach projektu osoby zostaną objęte kompleksowym wsparciem które jest możliwe dzięki współfinansowaniu projektu z środków Unii Europejskiej.