W dniu 19 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów”. W czasie konferencji poza wystąpieniami prelegentów wręczono certyfikaty ukończenia szkoleń przez Beneficjentki . Przeprowadzono również panel dyskusyjny z uczestniczkami projektu na temat jego realizacji. Dyskusja, która się wywiązała dała potwierdzenie, że udział w projekcie zwiększył w BO wiarę we własne możliwości, powiększył już posiadane umiejętności oraz rozszerzył o nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety promocyjne oraz zostali zaproszeni na poczęstunek.