W ramach realizacji projektu systemowego realizowanego w bieżącym roku przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie możliwe było doposażenie świetlicy z której korzystają dzieci (osoby zależne) Beneficjentek Ostatecznych . Świetlica została doposażona w telewizor LCD, dvd, komputer. Dzięki dofinansowaniu z EFS możliwe było zaoferowanie dzieciom szerszej gamy zajęć.