W dniach od 21.06 do 13 lipca 2010 Beneficjentki Ostateczne projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” rozpoczęły szkolenie „Podstawy obsługi komputera i Internetu” . BO otrzymały podręczniki oraz pamięć przenośną. Podczas zajęć BO zapewniony maja ciepły posiłek i serwis kawowy.